languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Per autorin

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on Roman Camp in Bangor on 19th March 2017

Unë quhem Simon Ager, jetoj në Bangor te Uellsit dhe i plotësoj kushtet për jetesë me këtë Ueb-faqe. Prejardhjen e kam nga Lancashire në veri-perendim të Anglise, dhe, kam jetuar, punuar dhe/ose studiuar në Skoci, Irlandë, Francë, Tajvan dhe Japoni.

Gjuhët më kanë mahninur perherë dhe i kam studiuar disa nga to. Gjuha ime amtare është Anglishtja, dhe di te flas Mandarin (Kinezisht), Frengjisht, Uelsh, Irlandisht, Skocisht, Manks, Gjermanisht, Spanjisht dhe pak a shumë Japonisht. Gjithashtu kam njohuri fillestare per Tajvanishten, gjuhen Kantoneze, Esperanton, Italishten, Portugalishten, gjuhen çeke, Rusishten, gjuhen e Bretanjes, Holandishten, dhe Gjuhen Anlgeze me Shenja (BSL).

Me shumë detaje nga aventurat e mia te mësimit gjuhësor.

Përve gjuhëve, pasioni im i radhes është muzika – unë këndoj në disa kore dhe grupe tjera, shkruaj këngë, luaj various instrumente muzikore të ndryshme, dhe shkoj koncerte. Gjithashtu më pëlqen leximi, dhe lojërat e shkathtësive (zhonglimi).

Për më shumë, nëse jeni të interesuar, mbiemri im, Ager, shqiptohet /'eɪgə/. Si duket vjen nga emri Sakson Ēadgār.

You can support Omniglot by making a donation via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Or you can contribute to the site in other ways.

Translated into Albanian by Plator Gashi

Information about Albanian | Phrases (Gheg) | Phrases (Tosk) | Numbers | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


Cheap Web Hosting