languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Cò mise?

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on Roman Camp in Bangor on 19th March 2017

'S mise Simon, tha mi a' fuireach ann am Bangor anns a' Chuimrigh agus tha mi a' dèanamh bith-beò á an làrach-lin seo. Tha mi a Lancashire ann an iar-thuath Sasainn o thùs, agus dh'fhuirich mi ann an Fhraing, ann an Taidh-Bhàn agus ann an t-Seapan.

Tha mi air mo bhèo-ghlacadh le cànain o chionn fhada. Dh'ionnsachadh mi an deagh chuid aca, agus tha buaidh measgaichte agam. 'S e Beurla an cànan màthaireil agam, agus tha mi fileanta ann am Fraingis, anns a' Chuimris, ann an Gàidhlig na h-Éireann, agus ann am Mandairinis. Tha mi meadhanach fileanta anns a' Ghearmailtis, anns an t-Seapanais, ann an Spàinnis, ann an Gàidhlig na h-Alba agus anns a' Mhanannais. Is urrainn dhomh chuid mhath Eadailtis, Portagailis agus Esperanto a' leughadh agus a' tuigsinn, agus tha beagan Seacais, Ruisis, Breatnais, Taidh-Bhànais, Cantonais agus cainnt-sanais na Breatainn agam.

Fiosrachadh mu dheidhinn m'ionnsachadh Gàdhlig agus cànain eile

A-mach bho na cànain, tha mi sàthte ann an ceòl cuideachd. Tha mi a' seinn ann còisirean, tha mi a' sgrìobhadh òrain, tha mi a' seinn iomadach innealan-ciùil, agus tha a' dol chun cuirmean-ciùil gi math tric. 'S toigh leam leughadh, speilēadh, baidhsagalachd agus cleasachd cuideachd.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Scottish Gaelic version by Simon Ager

Information about Scottish Gaelic | Phrases | Numbers | Kinship terms | Terms of endearment | Telling the time | Tower of Babel | Songs | Links | Learning materials

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


Cheap Web Hosting