languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Hvem er jeg?

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on Roman Camp in Bangor on 19th March 2017

Mitt navn er Simon Ager. Jeg bor i Bangor i Wales og tjener til livets opphold gjennom dette nettstedet. Jeg er opprinnelig fra Lancashire i nordvest-England.

Jeg har vært fascinert av språk så lenge jeg kan huske, og jeg har studert ganske mange av dem, med varierende grad av suksess. Jeg snakker mer eller mindre flytende mandarin, fransk, walisisk og irsk, klarer meg i tysk, spansk, japansk, skots-gælisk og mansk, leser og forstår ganske mye italiensk, portugisisk og esperanto, og har basiskunnskaper om tsjekkisk, taiwansk, kantonesisk og britisk tegnspråk (BSL).

Flere detaljer om mine språklæringsopplevelser.

I tillegg til språk liker jeg å synge, spille og lytte til musikk, lese, svømme, gå på skøyter, sykle (også på unisykkel) og sjonglere, og jeg er interessert i et bredt spekter av temaer fra arkeologi til zoologi.

Og forresten, i tilfelle du lurer, etternavnet, Ager, mitt uttales /'eɪgə/. Det kommer visstnok av det saksiske navnet Ēadgār – "ēad" betyr "rik, velsignet, glad ", og "gār" betyr "spyd, pil, våpen".

Du kan støtte Omniglot ved å gi en donasjon via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Eller du kan bidra til dette nettstedet på andre måter.

Translated into Norwegian (Bokmål) by Steve Pepper

Kven er eg?

Namnet mitt er Simon Ager. Eg bur i Bangor i Wales og tener til livsopphald gjennom denne heimesida. Eg er opphavleg frå Lancashire i nordvest-England.

Eg har vore oppteken av språk så lenge eg kan hugse, og eg har studert ganske mange av dei, med varierande grad av suksess. Eg snakkar mandarin, fransk, walisisk og irsk meir eller mindre flytande, klarar meg i tysk, spansk, japansk, skots-gælisk og mansk, les og forstår ganske mykje italiensk, portugisisk og esperanto, og har basiskunnskapar om tsjekkisk, taiwansk, kantonesisk og britisk teiknspråk (BSL).

Fleire detaljar om mine språklæringsopplevingar.

I tillegg til språk likar eg å syngje, spele og lytte til musikk, lese, gå på skeiser, sykle (også på eithjulssykkel) og sjonglere, og eg er interessert i eit breitt spekter av tema frå arkeologi til zoologi.

Og forresten, i tilfelle du lurar, etternamnet, Ager, mitt vert uttalt /'eɪgə/ . Det kjem visstnok av det saksiske namnet Ēadgār – “ēad” tyder “rik, velsigna, glad”, og “gār” tyder “spyd, pil, våpen”.

Du kan stø Omniglot ved å gje ei pengegåve via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Eller du kan bidra til denne heimsida på andre måtar.

Omsett til nynorsk av / Translated into nynorsk by Steve Pepper

Information about Norwegian | Phrases | Kinship terms | Telling the time | Tower of Babel | Learning materials

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


Cheap Web Hosting