languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Sino Ako?

Ang pangalan ko ay Simon Ager. Nakatira ako sa kasalukuyan sa Bangor.

Sobrang interesado ako sa mga wika't lengguahe at nagkaroon ng maraming kaalaman tungkol dito. Ang aking pangunahing wika ay Ingles, nag-aral ako ng Pranses at Aleman sa paaralang sekondarya, Intsik at Hapon naman sa unibersidad, at tinuturuan ko ang aking sarili ng kaunti pang mga lengguahe. Ang tanging banyagang lengguahe kung saan nakakapag-salita ako nang mahusay ay Intsik (Mandarin), sumunod ang Welsh, Irish, Pranses, Aleman, Espanyol at Hapon (humigit-kumulang sa ganyang pagkasunod-sunod).

Mga karagdagang detalye tungkol sa mga paglalakbay ko sa pagaaral ng mga wika

Hilig ko rin magbasa, makinig ng musika, manuod ng mga pelikula, tumugtog ng iba't ibang instrumentong pang-musika, kumanta, mag-rollerblades, mag-cycling, mag-unicycling, mag-juggling at iba't iba pang mga gawaing pang-sirko.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Tagalog by Vaan Ratsbane

Information about Tagalog | Phrases | Numbers | Time | Tongue twisters | Tower of Babel | Tagalog learning materials

About me in other languages


Cheap Web Hosting