languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Pwy ydw i?

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on Roman Camp in Bangor on 19th March 2017

Fy enw i ydy Simon Ager, dw i'n byw ym Mangor yng Nghymru, a dw i'n ennill fy mywoliaeth o'r wefan hon. Dw i'n dod o Sir Gaerhirfryn yng ngogledd-orllewin Lloegr yn wreiddiol, a dw i wedi byw yn Ffrainc, Jersey, Taiwan ac yn Japan.

Mae ieithoedd wedi fy hudo ers amser hir, a dw i wedi dysgu cryn dipyn ohonynt efo canlyniadau gwahanol. Dw i'n siarad Mandarin Tsieinëeg, Ffrangeg, Cymraeg a Gwyddeleg yn eitha rhugl, dw i'n siarad Almaeneg, Sbaeneg, Siapaneg, Gaeleg a Manaweg yn eitha da, ac mae gen i crap o Tsieceg, Rwsieg, Llydaweg, Taiwaneg, Cantoneg a'r Iaith Arwyddo Brydeini (IAB).

Mwy o wybodaeth am fy anturiaethau yn dysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill

Heblaw ieithoedd, fy mhrif angerdd ydy cerddoriaeth - dw i'n canu mewn rhyw grŵpiau, yn ysgrifennu caneuon, yn chwarae amrwyiol offerynnau cerdd, ac yn mynd i gyngerddau yn aml. Dw i'n mwynhau darllen, sglefrio, reidio beic dwy ac un olwyn, ac jyglo hefyd, ac mae gen i diddordeb mewn bron popeth.

Gyda llaw, rhag ofn chi'n eisiau gwybod, fy nghyfenw, Ager, yn ei ynganu fel /'eɪgə/. Mae nhw'n dweud ei fod o yn dod o'r enw Saison Ēadgār - mae "ēad" yn golygu "cyfoethog, bendigaid, hapus", ac mae "gār" yn golygu "gwaywffon, saeth, arf(au)".

Gallwch gefnogi wrth wneud cyfraniad drwy PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Neu gallwch gyfrannu i'r wefan mewn ffyrdd gwahanol.

Welsh version by Simon Ager

Information about Welsh | Phrases | Numbers | Kinship terms | Terms of endearment | Idioms | Time | Weather | Tongue twisters | Songs | Tower of Babel | Braille for Welsh | Links | Learning materials

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


Cheap Web Hosting