Useful Irish phrases

A collection of useful phrases in Irish. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), Mun = Munster Irish, Con = Connacht Irish, Ul = Ulster Irish.

tú / agat / leat / ort / duit are used for one person
sibh / agaibh / libh / oraibh / daoibh are used more than one person

English Gaeilge (Irish)
Welcome Fáilte, Tá fáilte romhat (sg) / romhaibh (pl)
Fáilte romhat isteach! (Welcome in!)
Céad míle fáilte (hundred thousand welcomes)
Hello Dia dhuit (sg) Dia dhaoibh (pl)
reply: Dia is Muire dhuit (sg) Dia is Muire dhaoibh (pl)
How are you?
I'm fine, thanks. And you?
Conas atá tú/sibh? (Mun)
Cén chaoi a bhfuil tú/sibh? (Con)
Cad é mar atá tú/sibh? (Ul)
Conas atá cúrsaí (leat)?
(An bhfuil) aon scéal (agat/agaibh)?
An bhfuil tú go maith?
Tá mé go maith, go raibh maith agat, agus tú fein? (sg)
Tá mé go maith, go raibh maith agaibh, agus sibh fein? (pl)
Long time no see Ní fhaca mé le fada thú (sg)
Ní fhaca mé le fada sibh (pl)
What's your name?My name is ...
Cén t-ainm atá ort? (sg)
Cén t-ainm atá oraibh? (pl)
Cad is ainm duit? (sg)
Cad is ainm daoibh? (pl)
C'ainm atá ort? (sg)
C'ainm atá oraibh? (pl) - Ul
Is mise ...
Mise ...
... is ainm dom
Where are you from?


I'm from ...
Cá as duit? (Mun)
Cárb as duit? (Ul)
Cé as thú? (Con)
Is as ... dom
Is as ... mé
Pleased to meet you Tá áthas orm buaileadh leat (sg)
Tá áthas orm buaileadh libh (pl)
Good morning Dia dhuit ar maidin (sg)
Dia dhaoibh ar maidin (pl)
Maidin mhaith
Good afternoon/evening Tráthnóna maith duit (sg)
Tráthnóna maith daoibh (pl)
Good night Oíche mhaith
Oíche mhaith agus codladh sámh (Good night and sleep well)
Goodbye Slán; Slán go fóill
Good luck Go n-éirí an t-ádh leat!
Ádh mór ort!
Go n-éirí an bóthar leat!
Cheers/Good health! Sláinte! (Health)
Sláinte mhaith! (Good health)
Sláinte agus táinte! (Health and wealth)
Sláinte chuig na fir, agus go mairfidh na mná go deo!
(Health to the men and may the women live forever)
Croí folláin agus gob fliuch!
(A healthy heart and a wet mouth)
Fad saol agat, gob fliuch, agus bás in Éirinn!
(Long life to you, a wet mouth, and death in Ireland)
Bon voyage Go dté tú slán (May you go safely)
Slán abhaile (Safe home)
I understand Tuigim
I don't understand Ní thuigim / Cha dtuigim (Ul)
Please speak more slowly An miste leat labhairt níos moille?
An bhféadfá labhairt níos moille, le do thoil?
Please write it down An féidir leat é sin a scríobh síos dom?
An scríobhfaidh tú é sin síos dom?
Do you speak English? An bhfuil Béarla agat? (sg)
An bhfuil Béarla agaibh? (pl)
Do you speak Irish?
Yes, a little
An bhfuil Gaeilge agat? (sg)
An bhfuil Gaeilge agaibh? (pl)
Tá, beagán / cúpla focal
Speak to me in Irish Labhair Gaeilge liom
How do you say ... in Irish? Cad é atá an focal Gaeilge ar ...?
Excuse me Gabh mo leithscéal
How much is this? Cá mhéad atá seo? Cá mhéad?
Sorry Gabh mo leithscéal! Tá brón orm!
Thank you
Response
Go raibh maith agat (sg)
Go raibh maith agaibh (pl)
Go raibh míle maith agat/agaibh
Gura míle
’Sé do bheatha
Ná habair é
Tá fáilte romhat
Where's the toilet? Cá bhfuil an leithreas?
This gentleman/lady will pay for everything Íocfaidh an fear seo as gach rud (gentleman)
Íocfaidh an bhean seo as gach rud (lady)
Would you like to dance with me? Ar mhaith leat damhsa liom?
I miss you Crónaím thú; Airím uaim thú; Is fada liom uaim thú
I love you Gráím thú (I love you)
Tugaim cion duit (I give you affection)
Tá cion agam ort (I have affection for you)
Tá mé ceanúil ort (I have affection for you)
Tá grá agam duit (I have love for you)
Táim i ngrá leat (I'm in love with you)
Tá mo chroí istigh ionat (My heart is within you)
Adhraím thú (I adore you)
Get well soon Go raibh biseach ort gan mhoill!
Leave me alone! Lig dom! Fág i m'aonar!
Help!
Fire!
Stop!
Tarrtháil!
Tine!
Stad!
Call the police! Glaoigh ar na gardaí/póilíní!
Cuir fios ar na gardaí/póilíní!
Merry Christmas
and Happy New Year
Nollaig shona duit/daoibh (Happy Christmas to you)
Beannachtaí na Nollag (Christmas Greetings)
Beannachtaí an tSéasúir (Season's Greetings)
Athbhliain faoi mhaise duit/daoibh (Prosperous New Year)
Bliain úr faoi shéan is faoi mhaise duit/daoibh (Happy New Year to you)
Happy Easter Cáisc Shona duit (sg) Cáisc Shona daoibh (pl)
Beannachtaí na Cásca
Happy Birthday Breithlá shona duit
Lá breithe shona duit
One language is never enough Ní leor teanga amháin
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Tá m'árthach foluaineach lán d'eascanna

Recordings by John O'Brien and Siobhán Ní Chathasaigh, and corrections by Ruairí Ó hEithir

Download all the recordings (Zip, 820K)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Irish | Phrases | Numbers | Colours | Kinship terms | Tower of Babel | Songs | My Irish learning experiences | Learning materials | Links

Links

Other collections of Irish phrases (some with audio)
http://www.irish-sayings.com/
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~irelandlist/phrases.html
http://www.learn-irish-language-software.com/phrases/FSIrish.htm

Irish learning software
http://www.linguashop.com/irish-language

Phrases in Celtic languages

Breton, Cornish, Irish, Manx, Scottish Gaelic, Welsh

Phrases in other languages