Useful Irish phrases

A collection of useful phrases in Irish. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), Mun = Munster Irish, Con = Connacht Irish, Ul = Ulster Irish.

tú / agat / leat / ort / duit are used for one person
sibh / agaibh / libh / oraibh / dóibh are used more than one person

English Gaeilge (Irish)
Welcome Fáilte, Tá fáilte romhat (sg) / romhaibh (pl)
Fáilte romhat isteach! (Welcome in!)
Cead míle fáilte (hundred thousand welcomes)
Hello Dia dhuit (sg) Dia dhóibh (pl)
reply: Dia is Muire dhuit (sg) Dia is Muire dhóibh (pl)
How are you?
I'm fine, thanks. And you?
Conas atá tú/sibh? (Mun)
Cén chaoi a bhfuil tú/sibh? (Con)
Cad é mar atá tú/sibh? (Ul)
Conas atá cursaí (leat)?
(An bhfuil) aon scéal (agat/agaibh)?
An bhfuil tú go maith?
Tá mé go maith, go raibh maith agat, agus tú fein? (sg)
Tá mé go maith, go raibh maith agaibh, agus sibh fein? (pl)
Long time no see Ní fhaca mé le fada thu (sg) / sibh (pl)
What's your name?


My name is ...
Cén t-ainm atá ort? (sg) Cén t-ainm atá oraibh? (pl)
Cad is ainm duit? (sg) Cad is ainm dóibh? (pl)
C'ainm atá ort? (sg) C'ainm atá oraibh? (pl) - Ul
Is mise ... / Mise ... / ... is ainm dom
Where are you from?
I'm from ...
Cá as duit? (Mun) Cárb as duit? (Ul) Cé as thú? (Con)
Is as ... dom / Is as ... mé
Pleased to meet you Tá athas orm buaileadh leat (sg) / libh (pl)
Good morning Dia dhuit ar maidin (sg) Dia dhóibh ar maidin (pl)
Maidin mhaith
Good afternoon/evening Tráthnóna maith (duit/daibh)
Good night Oíche mhaith
Oíche mhaith agus codladh sámh (Good night and sleep well)
Goodbye Slán, Slán go fóill
Good luck Go n-éirí an t-ádh leat! Ádh mór ort!
Go n-éirí an bóthar leat!
Cheers/Good health! Sláinte! (health)
Sláinte mhaith! (good health)
Sláinte agus táinte! (Health and wealth)
Sláinte chuig na fir, agus go mairfidh na mná go deo!
(Health to the men and may the women live forever)
Croi follain agus gob fliuch!
(A healthy heart and a wet mouth)
Fad saol agat, gob fliuch, agus bás in Éirinn!
(Long life to you, a wet mouth, and death in Ireland)
Bon voyage Go dté tú slán (May you go safely)
Slán abhaile (Safe home)
I don't understand Ní thuigim / Cha dtuigim (Ul)
Please speak more slowly An miste leat labhairt níos moille?
An bhféadfá labhairt níos moille, le do thoil?
Please write it down An féidir leat é sin a scríobh síos dom?
An scríobhfaidh tú é sin síos dom?
Do you speak Irish?
Yes, a little
An bhfuil Gaeilge agat/agaibh?
Tá, beagan/cúpla focal
What's the Irish word for ...? Cad é atá an focal Gaeilge ar ...?
Excuse me Gabh mo leiscéal!
How much is this? Cá mhéad atá seo? Cá mhéad?
Sorry Gabh mo leiscéal! Tá brón orm!
Thank you

Response
Go raibh maith agat/agaibh
Go raibh míle maith agat/agaibh
Gura míle
’Sé do bheatha / Ná habair é / Tá fáilte romhat
Where's the toilet? Cá bfhuil an leithreas?
This gentleman/lady
will pay for everything
Iocfaidh an fear seo as gach rud
Iocfaidh an bhean seo as gach rud
Would you like to
dance with me?
An bhfuil tú damhsa liom?
I love you Gráím thú (I love you)
Tugaim cion duit (I give you affection)
Tá cion agam ort (I have affection for you)
Tá mé ceanúil ort (I have affection for you)
Tá grá agam duit (I have love for you)
Táim i ngrá leat (I'm in love with you)
Tá mo chroí istigh ionat (My heart is within you)
Ádhraím thú (I adore you)
Get well soon Go mbíodh biseach ort gan mhoill!
Leave me alone! Lig dom! Fág dom i m'éinear!
Help!
Stop!
Tarrtháil! Fóir orm!
Stad!
Call the police! Glaoigh na gardaí/póilíní! Cuir fios ar na gardaí/póilíní!
Merry Christmas
and Happy New Year
Nollaig shona duit/dóibh (Happy Christmas to you)
Beannachtaí na Nollag (Christmas Greetings)
Beannachtaí an tSéasúir (Season's Greetings)
Athbhliain faoi mhaise duit/dóibh (Prosperous New Year)
Bliain úr faoi shéan is faoi mhaise duit/dóibh (Happy New Year to you)
Happy Easter Cáisc Shona Dhuit/Dhaoibh, Beannachtaí na Cásca
Happy Birthday Breithlá sona duit / Lá breithe shona duit
One language
is never enough
Ní leor teanga amháin
My hovercraft
is full of eels

What!? Why this phrase?
Tá m'árthach foluaineach lán d'eascanna.

Recordings by John O'Brien and Siobhán Ní Chathasaigh

Download all the recordings (Zip, 820K)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Irish | Phrases | Numbers | Colours | Kinship terms | Tower of Babel | Songs | My Irish learning experiences | Learning materials | Links

Links

Other collections of Irish phrases (some with audio)
http://www.irish-sayings.com/
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~irelandlist/phrases.html
http://www.learn-irish-language-software.com/phrases/FSIrish.htm

Irish learning software
http://www.linguashop.com/irish-language

Phrases in Celtic languages

Breton, Cornish, Irish, Manx, Scottish Gaelic, Welsh

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Hosted by Kualo