languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful phrases in Malagasy

A collection of useful phrases in Malagasy, a Malayo-Polynesian language spoken mainly in Madagascar.

You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

English Fiteny Malagasy (Malagasy)
Welcome Tonga soa (inf)
Tonga soa e (frm)
Hello (General greeting) Manao ahoana (inf)
Manao ahoana e (frm)
How are you? Fahasalamana? (inf)
Manao ahoana ny fahasalamanao? (frm)
Reply to 'How are you?' Tsara fa misaotra, ary ianao?
Long time no see Ela izay a!
Ela tsy nihaonana
What's your name? Iza no anaranao?
My name is ... Ny anarako dia ...
Where are you from? Avy aiza ianao?
I'm from ... Avy any ...
Pleased to meet you Faly mahalala anao
Faly mahafantatra anao
Good morning
(Morning greeting)
Manao ahoana ianao
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Manao ahoana e
Good evening
(Evening greeting)
Manao ahoana e
Good night Tsara mandry o
Tafandria mandry
Tsara mandry dia manaova nofy tsara
Tafandria mandry dia manofisa tsara
Tafandria mandry dia manofisa mamy
Goodbye
(Parting phrases)
Veloma
Mandra-pihaona (see you later);
Rahampitso indray ary e (see you tomorrow)
Good luck! Mirary soa e!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Mirary fahasalamana e!
Have a nice day Mirary anao tontolo andro mahafinaritra
Bon appetit /
Have a nice meal
Mazotoa homana!
Bon voyage /
Have a good journey
Soava dia!
I understand Mazava
I don't understand Tsy azoko
I don't know Tsy haiko
Tsy fantatro
Please speak more slowly Afaka miteny miadana kokoa ve ianao?
Please say that again Afaka averinao ve azafady?
Please write it down Afaka soratanao ve izany?
Do you speak English? Mahay miteny anglisy ve ianao?
Do you speak Malagasy? Mahay miteny malagasy ve ianao?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Kely fotsiny (ihany)
Speak to me in Malagasy
How do you say ... in Malagasy? Ahoana no fiteny hoe ... amin'ny teny gasy?
Excuse me Azafady
Azafady kay
How much is this? Ohatrinona ity?
Sorry Azafady
Please Azafady
Thank you Misaotra
Misaotra betsaka
Reply to thank you Tsy misy fisaorana
Where's the toilet? Aiza ny toilety?
Aiza yn kabone? (mainly in the countryside)
This gentleman will pay for everything Ny lehilahy ity mandoa vola amin'ny zavatra rehetra
Ity lehilahy ity no mandoa ny zavatra rehetra
Ity no mandoa ny rehetra
This lady will pay for everything Ny vehivavy ity mandoa vola amin'ny zavatra rehetra
Ity vehivavy ity no mandoa ny zavatra rehetra
Ity no mandoa ny rehetra
Would you like to dance with me? Afaka entiko mandihy ve ianao?
I miss you Malahelo anao aho
Manimanina anao aho
I love you Tiako ianao
Get well soon Sitrana haingana
Sitrana haingana e
Go away! Mandehana!
Leave me alone! Avelao ho irery aho!
Help! Mila fanampiana!
Fire! Misy may ô!
Stop! Mijanona!
Call the police! Miantsoa polisy!
Christmas and New Year greetings Mirary noely sambatra
Tratry ny Krismasy
Tratry ny Noely!
Arahabaina tratrin'ny taona vaovao
Tratry ny taona;
Miarahaba anao nahatratra ny taona vaovao
Easter greetings Tratry ny Paska
Birthday greetings Miarahaba anao nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahanao
Tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao
One language is never enough
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?

Cheap Web Hosting