languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful Slovak phrases

A collection of useful phrases in Slovak, a Western Slavic language closely related to Czech and spoken mainly in Slovakia.

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), inf = informal, frm = formal.

Click on any of the phrases that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see these phrases in many other languages click on the English versions. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

English slovenčina (Slovak)
Welcome Vitaj (sg/inf)
Vitajte (pl/frm)
Hello (General greeting) Dobry den
Ahoj (sg/inf)
Ahojte (pl/inf)
Nazdar
Servus
How are you? Ako sa máte? (frm)
Ako sa máš? (inf)
Ako sa máte? (pl)
Reply to 'How are you?' Ďakujem, dobre. A Vy? (frm)
Ďakujem, dobreho
Ďakujem, dobre. A ty? (inf)
Ďakujem, dobre. A vy? (pl)
What's your name? Ako sa voláš? (inf)
Ako sa voláte? (frm)
My name is ... Volám sa ...
Where are you from? Odkialʼ si? (inf)
Odkialʼ ste? (frm)
I'm from ... Som z ...
Pleased to meet you Teší ma
Good morning
(Morning greeting)
Dobré ráno (used until 8am)
Dobrý deň (used from 8am until dark)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Dobré popoludnie (rarely used)
Good evening
(Evening greeting)
Dobrý večer
Good night Dobrú noc
Goodbye
(Parting phrases)
Dovidenia (frm)
Zbohom (frm)
Čau (inf)
Ahoj (inf)
Ahojček (inf)
Ahojko (inf)
Čauko (inf)
Dovi (inf)
Pá (inf)
Pápá (inf) Servus (inf)
Good luck! Veľa šťastia!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Na zdravie!
Have a nice day Pekný deň!
Pekný deň prajem!
Bon appetit /
Have a nice meal
Dobrú chuť!
Bon voyage /
Have a good journey
Šťastnú cestu!
Yes Áno
No Nie
Maybe Možno
I don't know Neviem
I understand Rozumiem
I don't understand Nerozumiem
Please speak more slowly Hovorte prosím pomalšie
Please say that again Môžeš to zopakovať? (inf)
Môžete to zopakovať? (frm)
Ako prosím? (in hurry)
Please write it down Napíšte mi to prosím
Do you speak English? Vieš po anglicky? (inf)
Hovoríš po anglicky? (inf)
Hovoríte po anglicky? (frm)
Viete po anglicky? (frm)
Do you speak Slovak? Hovoríte po slovensky? (frm)
Viete po slovensky? (frm)
Hovoríš po slovensky? (inf)
Vieš po slovensky? (inf)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Áno, trochu
How do you say ... in Slovak? Ako sa po slovensky povie ...?
Excuse me Prepáčte!
How much is this? Koľko to stojí?
Sorry Pardón!
Please Prosím
Thank you Ďakujem
Ďakujem vám
Ďakujem pekne
Ďakujem velʼmi pekne
Reply to thank you Prosím
Niet za čo
Where's the toilet? Kde je záchod?
Kde je WC?
This gentleman will pay for everything Tento pán všetko zaplatí
This lady will pay for everything Táto pani všetko zaplatí
Would you like to dance with me? Smiem prosiť?
Zatancovali by ste si so mnou?
Do you come here often? Chodievaš sem často?
I miss you Chýbaš mi (inf)
Chýbate mi (frm)
I love you Ľúbim Ťa
Get well soon Skoro sa uzdrav!
Skoré uzdravenie! (in a letter)
Go away! Choď preč (inf)
Choďte preč (frm)
Leave me alone! Daj mi pokoj!
Dajte mi pokoj!
Nechajte ma!
Nechaj ma!
Help! Pomoc!
Fire! Horí!
Stop! Stop! Stoj!
Call the police! Zavolajte políciu!
Christmas and New Year greetings Veselé vianoce a Štastný nový rok
Easter greetings Veselé prežitie Veľkonočných sviatkov
Birthday greetings Všetko najlepšie k narodeninám
Všetko najlepšie
Congratulations! Gratulujem!
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Moje vznášadlo je plné úhorov
One language is never enough Jeden jazyk nie je nikdy dosť

Cheap Web Hosting