languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Universal Declaration of Human Rights (Article 1)

Language family: Altaic

Mongolic | Tungusic | Turkic


Mongolic

Mongolian (Монгол) - Cyrillic alphabet

Хүн бүр төрж мэндлэхдээ эрх чөлөөтэй, адилхан нэр төртэй, ижил эрхтэй байдаг. Оюун ухаан нандин чанар заяасан хүн гэгч өөр хоорондоо ахан дүүгийн үзэл санаагаар харьцах учиртай.

Transliteration
Khün bür törzh mendlekhee erkh čölöötei, adilkhan ner törtei, izhil erkhtei baidag. Oyuun ukhaan nandin čanar zayaasan khün gegč öör khoorondoo akhan düügiin üzel sanaagaar khar'tsakh učirtai.

Mongolian - Traditional alphabet

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂
ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠲᠡᠢ᠂ ᠢᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠠᠭ᠃
ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ᠎ᠨ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠢᠨ ᠦᠵᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠥᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠥ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃

A recording of this text by Bat-Orgil Myagmardorj

A recording of this text by Nomun Myagmardorj


Tungusic

Even (эвэды)

Бэйил бөкэтчур өмэн хилкич нян урумкэр балдаритно, темн ноӈардук эгдьэн ӈи-да ачча. Бэйил бөкэтчур мэн долан акагчимур биннэтын.

Transliteration
Bėjil bökėtčur ömėn ĥilkič njan urumkėr baldaritno, temn noṅarduk ėgd'ėn ṅi-da ačča. Bėjil bökėtčur mėn dolan akagčimur binnėtyn.

Evenki (Эвэнки)

Упкат илэл ты̄нмукирди, урэ̄лди мэ̄нңи са̄рича̄ди балдыдяра. Нуңартын дялитви, һалдяндыви биси, мэмэгӣлвэр аяралды̄дяна тэдет о̄мамачитын.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Upkat ilel tyynmukirdi, ureeldi meenŋi saaričaadi waldydjara. Nuŋartyn djalitvi, haldjandyvi bisi, memegiilver ajaraldyydjana tedjet oomamačityn.

Orok / Uilta (уйльта / ульта)

Чипāли гуруннē балӡичи гэвумэ, омотто м нэ мөрөнӡи, м нэ доронӡи. Нōчи идэлу, иркалу, м нэ м нӡи нāдактаӈачи бūчи.


Turkic

Azerbaijani (North) in the Latin alphabet of 1992

Bütün insanlar ləyaqət və hüquqlarına görə azad bərabər doğulurlar. Onarın şüuralrı və vicdanları var və bir-birlərinə münasibətdə qardaşlıq runhunda davranmalıdırlar.

Azerbaijani (North) in the Cyrillic alphabet

Бүтүн инсанлар ләјагәт вә һүгугларына ҝөрә азад бәрабәр доғулурлар. Онларын шүурлары вә виҹданлары вар вә бир-бирләринә мүнасибәтдә гардашлыг руһунда давранмалыдырлар.

Azerbaijani (South)

بوتون اينسانلار حيثييت و حاقلار باخيميندان دنك (برابر) و اركين (آزاد) دوغولارلار. اوس (عقل) و اويات (ويجدان) ييهﺳﻴﺪيرلر و بير بيرلرينه قارشى قارداشليق روحو ايله داوراماليدرلار.

Listen to this text

Bashkir/Bashkort (Башҡорт теле / Başqort tele)

Cyrillic alphabet

Барлыҡ кешеләр ирекле, дәрәжәләре һәм хоҡуҡтары тигеҙ булып тыуалар. Улар аҡыл һәм выждан эйәһе һәм бер-береһенә ҡарата ҡәрҙәшлек рухында хәрәкәт итергә тейештәр.

Latin alphabet

Barlıq keşelär irekle, däräjäläre häm xoquqtarı tiñ bulıp tıualar. Ular aqıl häm vıjdan eyähe häm ber-berehenä qarata qärźäşlek ruxında xäräkät itergä teyeştär.

Crimean Tatar (Qırımtatar tili/Къырымтатар тили)

Latin alphabet

Bütün insanlar ür, sayğı ve uquqlar itibarı ile musaviy doğalar. Aqıl ve vicdanğa saipler ve bir-birlerine qarşı ağa-qardaşlıq fikirnen areket etmelidirler.

Cyrillic alphabet

Бутюн инсанлар урь, сайгъы ве укъукълар итибары иле мусавий догъалар. Акъыл ве видждангъа саиплер ве бир-бирлерине къаршы агъа-къардашлыкъ фикирнен арекет этмелидирлер.

Gagauz (Gagauz dili)

Insannar hepsi duuêrlar sebest hem birtakim kendi kiymetindä hem haklarinda. Onnara verilmis akil hem üz da läazim biri-birinä davransinnar kardaslik ruhuna uygun.

Gagauz (Гагаузча)

Ынсаннар хепси дууэрлар сербест хем биртакым кенди кыйметиндӓ хем хакларында. Оннара верилмиш акыл хем ӱз да лӓазым бири-биринӓ даврансыннар кардашлык рухуна уйгун.

Karachay-Balkar (Къарачай-Малкъар тил / Таулу тил)

Бютёу адамла эркин болуб эмда сыйлары бла хакълары тенг болуб тууадыла. Алагъа акъыл бла намыс берилгенди эмда бир-бирлерине къарнашлыкъ халда къараргъа керекдиле.

Transliteration
Bütöw adamla erkin bolub emda sıyları bla haqları teñ bolub tuwadıla. Alağa aqıl bla namıs berilgendi emda bir-birlerine qarnaşlıq halda qararğa kerekdile.

Kazak (قازاق ٴتىلى)

بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر‐قاسىييەتى مەن كۇقىقتارى تەڭ بولىپ دۇنىييەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل‐پاراسات، ار‐وجدان بەرىلگەن، سوندىقتان ولار بىر‐بىرىمەن تۋىستىق، باۋىرمالدىق قارىم‐قاتىناس جاساۋلارى ٴتىيىس.

Kazak (Qazaq tili)

Barlıq adamdar twmısınan azat jäne qadir-qasïyeti men quqıqtarı teñ bolıp dünïyege keledi. Adamdarğa aqıl-parasat, ar-ojdan berilgen, sondıqtan olar bir-birimen twıstıq, bawırmaldıq qarım-qatınas jasawları tïis.

Kazak (Қазақ тілі)

Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен кұқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.

Transliteration
Barlıq adamdar tumısınan azat jäne qadir qasyeti men kûqıqtarı teŋ bolıp dünyege keledi. Adamdarġa aqıl parasat, ar ojdan berilgen, sondıqtan olar bir birimen tuıstıq, bauırmaldıq qarım qatınas jasauları tyis.

Khakas (Хакас тілі)

Полған на кiзi пос паза тиң тöрiпче паза тиң постың синiн пiлiнгенiн паза тöрелерiнiңде полча. Олардың сағынғаны паза арығ сағыс пар паза харындастар чiли тудынарға киректер.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Polğan na kïzï pos paza tiŋ törïpçe paza tiŋ postıŋ sinïn pïlïngenïn paza törelerïnïŋde polça. Olardıŋ sağınğanı paza arığ sağıç par paza xarındastar çïli tudınarğa kirekter.

Kyrgyz (قىرعىز تىلى) - Arabic alphabet

باردىق ادامدار ۅز بەدەلىندە جانا ۇقۇقتارىندا ەركىن جانا تەڭ ۇقۇقتۇۇ بولۇپ جارالات.۔ الاردىن اڭ-سەزىمى مەنەن ابئيىرى بار جانا بئرى-بئرىنە بئر تۇۇعاندىق مامئلە قىلۇۇعا تئيىش

Kyrgyz (Кыргыз тили) - Cyrillic alphabet

Ба дык адамда ө з беделинде жана укукта ында кин жана тең укуктуу болуп жа а лат. Ала дын аң -сезими менен абийи и ба жана би и-би ине би туугандык мамиле кылууга тийиш.

Transliteration
Ba dyk adamda ö z bedelinde žana ukukta kin žana teṇ ukuktuu bolup ža a lat. Ala dyn aṇ -sezimi menen abiji i ba žana bi i-bi ine bi tyygandyk mamile kyluuga tijiš.

Shor (Шор тили)

Парчын кижи, по чарыққа туғчадып, тең, пош туғча. Кижилер сағыштығ, ақтығ туғчалар, кижилерге пашқа кижилербе арғыштаныштарға керек.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Parçın kiji, po çarıqqa tuğçatıp, teŋ, poş tuğça. Kijiler sağıştığ, aqtığ tuğçalar, kijilerge paşqa kijilerbe arğıştanıştarğa kerek.

Tatar (Arabic alphabet)

نارلىق كهشهلار دا آزات حام وز آبروبلارى حام خةقوقلارى ياعىننان تينك بولىﭖتوالار, آلارعآ آقىل حام وةجلاي بىرهلكان حام بهر ـبهر سهنا قاراتا توعآنارﭺآ مةناساباتتا بولىرعآ تىهشلار.

Tatar (Cyrillic alphabet)

Барлык кешеләр дә азат һәм үз абруйлары һәм хокуклары ягыннан тиң бупып туапар. Аларга акыл һәм вожлаи бирелгән һәм бәр-бәрсенә карата туганарча монәсәбәттә булырга тиешләр.

Tatar (Latin alphabet)

Barlıq keşelär dä azat häm üz abruyları häm xoquqları yağınnan tiñ bulıp tualar. Alarğa aqıl häm woclaí birelgän häm ber-bersenä qarata tuğanarça monäsäbättä bulırğa tieşlär.

Turkish (Türkçe)

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Ottoman Turkish

بتون انسانلر حر، حيشيت و حقلر باقمڭدن اشت طوغرلر. عقل و وجدانه صحبترلر و بربرلرينه قارشو قرداشلق ذهنيت ايله حركت اتمهلودرلر.

Listen to this text

Turkmen (Türkmen/Түркmен)

Хемме адамлар өз мертебеси ве хукуклары бюнча дең ягдайда дүнйә инйәрлер. Олара аң хем выждан берлендир ве олар бир-бирлери билен доганлык рухундакы гарайышда болмалыдырлар.

Transliteration
Hemme adamlar öz mertebesi we hukuklary boýunça deň ýagdaýda dünýä inyärler. Olara aň hem wyždan berlendir we olar bir-birleri bilen doganlyk ruhundaky garaýyşda bolmalydyrlar.

A recording of this text by Nazar Annagurban

Tuvan (Тыва дыл / Tyva dyl)

Бүгү кижилер хостуг база мөзүзү болгаш эргелери дең кылдыр төрүттүнер. Оларга угаан- сарыыл болгаш арын-нүүр бердинген болур болгаш олар бот-боттарынга акы-дуңмалышкы хамаарылганы көргүзер ужурлуг.

Transliteration
Bygy kižiler xostyg baza mөzyzy bolgaš ergeleri deņ kƣldƣr tөryttyner. Olarga ygaan- sarƣƣl bolgaš arƣn-nyyr berdingen bolur bolgaš olar bot-bottarƣnga akƣ-duņmalƣškƣ xamaarƣlganƣ kөrgyzer užurlug.

(ئۇيغۇر) Uyghur - (ئۇيغۇر ئېلىپبەسى) Arabic alphabet

ﮬﻪﻣﻤﻪ ئادەم زاﻧﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ، ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ھۆرﻣﻪت ۋە ھوقۇقتا باپباراۋەر بولۇپ تۇغۇلغان. ئۇلار ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ۋە ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺭﻭﮪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.

Uyghur (уйғурчә) - Cyrillic alphabet (Сирил Eлипбәси)

Һемме адем занидинла еркин, иззет-һөрмет ве һоқуқта бапбаравер болуп туғулған. Улар еқилге ве вийдан'ға иге һемде бир-бириге қэриндашлиқ мунасивитиге хас роһ билен билен муамил қилиши кэрек.

Uyghur (uyƣurqe) - Latin alphabet (Yengi Yezik)

H̡əmmə adəm zatidinla ərkin, izzət-h̡ɵrmət wə hok̡uk̡ta babbarawər bolup tuƣulƣan. Ular ək̡ilƣə wə wijdanƣa igə h̡əmdə bir-birigə k̡erindaxlik̡ munasiwitigə hax roh bilən mu’amilə k̡ilixi kerək.

Uyghur (uyghurche) - Latin alphabet (Latin Yéziq)

Hemme adem zatidinla erkin, izzet-hörmet we hoquqta babbarawer bolup tughulghan. Ular eqilghe we wijdan'gha ige hemde bir-birige qérindashliq munasiwitige xas roh bilen muamile qilishi kérek.

A recording of this text by Adiljan Barat

Uzbek (Ўзбек) - Cyrillic alphabet

Барча одамлар эрҝин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда танг бўлиб туғиладилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир-бирларига биродарларча муомала қилишлари зарур.

Uzbek (o'zbek) - Latin alphabet

Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda tang bo'lib tug'iladilar. Ular aql va vijdon sohibidirlar va bir-birlariga birodarlarcha muomala qilishlari zarur.

A recording of this text

Yakut (саха тыла)

Дьон барыта бэйэ суолтатыгар уонна быраабыгар тэҥ буолан төрүүллэр. Кинилэр бары өркөн өйдөөх, суобастаах буолан төрүүллэр, уонна бэйэ бэйэлэригэр тылга кииринигэс быһыылара доҕордоһуу тыыннаах буолуохтаах.

Transliteration
D'on Baryta Bèjè suoltatygar uonna ByraaBygar tèṅ Buolan tôrùùllèr. Kinilèr Bary ôrkôn ôjdôôx, suoBastaax Buolan tôrùùllèr, uonna Bèjè Bèjèlèrigèr tylga kiirinigès Byhyylara doğordohuu tyynnaax Buoluoxtaax.


If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other language families


Cheap Web Hosting