The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel in Aramaic

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)

  1. Şo zamanlarda bütün dünyada ortaq bir til wa bir söylew bolğan.
  2. İnsanlar güntuwuşdan taba gelip. Şinar eldegi bir tüzlükge yetişeler wa şonda yerleşeler.
  3. Olar bir-birine: -Balçıqdan kerpiç gesip, onu otda qızdırıp qatdurayıq, - deyler. Şolay odar taşnı ornuna kerpiçni, kirpiçni, kireçni ornuna sılama qollama başlaylar.
  4. İnsanlar: - Biyikligi köklege yeterdey binası bulanhı şahar da qurup, atıbıznı belgili eteyik. Yohese haribiz har yaqha çaçılıp qalajaqbız, - deyler.
  5. Rabbibiz insanlar qurhan şaharha wa binağa qaramaq uçun yerge tüşe.
  6. Rabbibiz bulay dey: - Bular bir xalq, barısını da tili bir. Bu çu danı işlerini yangız awwalı! Bular çı ne zatğa urunsa da, artına çığıp bolar.
  7. Olanı yahına tüşüp, bir-birin anglap bolmasın uçun, olanı tilin bulhayıq çı.
  8. Rabbibiz olanı harisin har yaqha çaçış yibere, adamlar da özleni şaharın qurahanın toqtata.
  9. Şo sayalı şo şaharha Babil* dep aytıla, nege tügül Rabbibiz onda er yuzünde yaşayhanlanı barısın, da tilin bulhay wa haratsin dünyanı har yağına çaçıp yibere.

*Babil - bu atnı aytılışı yahudi tildegi <> degen söznü aytılışına oşaş lı gele.

Information about Aramaic | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Ge'ez, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com