Iesu Yw

Cân gan Gareth Glyn ydy hon recordwyd yng Nghyngerdd Nadolig Criw Bangor 2009. Mae'r geiriau Cymraeg gan Cefin Roberts ac mae'r geiriau Saesneg gan Gareth Glyn.

This is a song by Gareth Glyn recorded at the Criw Bangor Christmas Concert 2009. The Welsh words are by Cefin Roberts, and the English words are by Gareth Glyn.

Iesu Yw

Tawel gwsg Jiwdea,
Mud ei thirion blant;
Dim ond siffrwd awel
A thyner furmur nant.
Ddaw i darfu'r heddwch
Gyda'u nodau glân
Yn cyhoeddi'n dawel
Eiriau'r nefol gân
Eiriau'r nefol gân:

Cytgan
Mab a aned molwch Ef;
Seiniwch utgyrn, Codwch lef.
Enaid clyw: Mab i Dduw
Aned heddiw, Iesu yw.

Doethion ddaw â'u rhoddian
At y bregus grud,
Bugail yntau blyga
Dros Waredwr Byd.
Brenin a gwerinwr
Yma'n ddiwahân,
Heb wahaniaeth mwyach,
Dyblant eiriau'r gân,
Dyblant eiriau'r gân:

Cytgan

Heulwen olau lachar
Wawriodd dros y bryn
Gan ledaenu'i neges
Fel golau disglair gwyn:
A'r anthem yn ymchwyddo
Fel ton o fôr i fôr;
Ymunwn yn ei byrdwn,
Canwn fel un côr,
Canwn fel un côr:

Cytgan

Christ the King

Soundly sleeps Judea,
Deep in tender dreams;
Only gentle breezes
And softly flowing streams
Break the perfect silence
On this holy night,
Murmuring glad tidings
As their song takes flight,
As their song takes flight:

Chorus
Praise be given, He is come!
Sound the trumpet, Strike the drum.
Soul, take wing, Loudly sing:
Born this night is Christ the King.

Wise men bring their treasures
To the lowly stall,
Shepherd kneel in wonder
Before the Lord of All.
Kings and lowly vassals
Join the swelling throng;
All as one united,
Praising Him in song,
Praising Him in song:

Chorus

Brightly dawns the sunrise
On this day of days,
Sending out the good news
In a dazzling blaze.
And all who hear the anthem
Add their joyful voice;
Let the song redouble!
All the world rejoice!
All the world rejoice!

Chorus

Gwrandewch y gân 'ma / Listen to this song

Caneuon eraill / Other songs

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com