Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tafaghist (Tamasheq)

AƔRƏM WA N BABEL

  1. Daɣ əddənet ket-net wər-itawašawal ar awal iyyanda.
  2. Əmalan-tu aytedan ətagalatnen ad d-əhanen sas dənnəg, əgrawnen asalwa iyyan daɣ aṃadal ən Šinar, əɣsaran daɣ-as.
  3. Ənamaṇṇan gar-essan: «Əndawat, ad-nagu bargitan, nassaŋŋ-en əs tamsay.» Əgan-tan daɣ adagg ən təhun, əgan kolta daɣ adagg ən talaq.
  4. Təzzar əṇṇan: «Əndawat, əkrəsatanaɣ aɣrəm d ogga iḍḍasan ijənnawan, ilatanaɣ eṣəm ad wər nəwəziwəz fəl tasayt n aṃadal.»
  5. Izzəbbad-du Əməli fəl ad-inəy aɣrəm d ogga win karrasan maddanəs n Adəm.
  6. Təzzar iṇṇa Əməli: «Əntanay da əqqalan aɣrəf iyyanda, əššewalan awal iyyanda. Kud a wa da as əṣṣəntan wədi daɣ a ilkaman wər t-illa a dər z-əgmiyan arn-asan.
  7. Əndawat, zabbatatana, ad-nəsənnəffəy awal-nasan fəl ad-ibas ətinəməsəsəgrin gar-essan.» 
  8. Den da a tan-izawwazawaz Əməli fəl tasayt n aṃadal kul, təzzar əzazzakken akaras n əɣrəm.
  9. A di da fəl iga eṣəm Babel fəlas den da ad isannaffay Əməli awal ən maddanəs n Adəm, amaran den da tolas a tan izawwazawaz fəl tasayt n aṃadal.

Information about Tamasheq | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Berber languages

Rifian, Tamasheq

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com