Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Abua

Otu ẹedaneen phọ ạBabilon

  1. Ẹḅel amem mọ oomo awe sịen aḅirini phọ ụḅa ghan oniin ọnhu, ọḅile oghol ghan rạraar eniin phọ egholom mọ.
  2. Kụ ịdipho bịdi ọḍuaghu ạga phọ erumuḍio phọ remite ghan bọ kụ rọki, kụ bịdi ọmiin ḍịyaghaghaany ade ẹpe Bạbilonia kụ ọghi orugh sịphe.
  3. Kụ oniin ạḅeni nyoniin mọ, “Itu ọḅol ọogha ọphophoghi dị ạmaar ạkpar.” Kụ iḍighi kụ bịdi ụmoogh ni iiḅoghoḍi ughol ọloghom aruutu, rꞌọogha ọḅiirom.
  4. Kụ bịdi ọḅem mọ, “Nyịidipho ọlogh otu ẹmha ẹedaneen dị kasi okuaḍio phọ pịdi yira omitiom ḍien ḅịle kọ́walala sịen aḅirini phọ.”
  5. Pọ kụ amem dị Ọmoogh-we phọ aru asoor ude kụ ạmiin otu ẹedaneen phọ awe phọ mọlhogh bọ,
  6. kụ ọdi ạḅem mọ, “Nyịidipho oomo awe phọ ạbuen moḍighi bụo eniin eelhe kụ rọḅa ghan oniin ọnhu. Ịmaar ephogh ịphen bịdi moḍighi yogh bọ. Ịphen kụ emiighom ạraraar dị bịdi koḍighi. Esi ekulha amem, bịdi kotue oḍighi ịyaar lọ bịdi rọwa oḍighi.
  7. Itu osoor ude ọghi ọgbaragbarami ọnhu phọ ạbidi, pịdi oniin ọnhu oniin kạ́naghan mun ạḅa.”
  8. Kụ iḍighi kụ Ọmoogh-we phọ ạawalami bịdi oomo aḅirini phọ; kụ bịdi ọwile ẹmha phọ ụ́logh mun.
  9. Ughol ẹmha phọ mọ ạBabilon: ịdi eḍighi bọ ịsiphe kụ esi phọ Ọmoogh-we phọ ạgbaragbarami bọ ọnhu oomo awe phọ, kụ amiigh sịphe ọowalami oomo awe aḅirini phọ.

Source: https://www.bible.com/bible/2632/GEN.11.%25E1%25BA%25A0%25E1%25B8%258CI

Abua is Central Delta language spoken in Rivers State in southern Nigeria.

Tower of Babel in Benue-Congo Languages

Abua, Basa, Obolo, Efik, Lenje, Tiv

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com