Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Obolo

Uwu-oket Baben

  1. Me ike mgbọ ya, otutuuk linyọn̄ ekaan̄ otu usem ge gaalek, mè ikitumu ida amọn yaage.
  2. Ebilene enenibene ije ikije inyi agan̄ mbum-ura, mè isi imun̄ òla ijọn̄ ge me inyọn̄ ijọn̄ Babilonia, mè iniluk me ere ya.
  3. Ema enenitọt me lek kiban̄ ibe, “Ngwa, eji enebot okpungwu, mè ewọp me ukan̄, inyi inye ijaan̄ lek.” Ema enenisa okpungwu cha irọ ewuuk inama-uwu, mè isa ulobo ulobo agba ofifit ichọkọ ewuuk cha igba igọm.
  4. Ema enenitumu ibe, “Ngwa, eji enenama ikpele ama ge enyi lek kiji, mè enama si ikpele uwu-oket eyi inyọn̄ kan̄ môbenebe isi ichak me isinyọn̄, inyi eji esa me ikeya etaan̄ etip, mè eji ekayiyala ìkana otutuuk linyọn̄.”
  5. Okumugwem osisibi inu inikpọ ama ya mè uwu-oket eyi ebilene ekinama,
  6. mè ibe, “Eyi ebi ife chi erebe ge, mè ikaan̄ otu usem ge, mè ibene ikirọ inu yi, kpunu inu geege eyi ema etọtbe irọrọ eyi òboyọt ema me lek.
  7. Eya orọ, eji enesibi esi ewuwọlọ usem kiban̄, inyi ge ikayaka ìnọ inu ogwu melek kan̄ okitumu.”
  8. Sa me ikeya ke Okumugwem oyiyala ebi ife cha ikana otutuuk linyọn̄. Ema kpeyaka ikọt inama ama ya igak ikeya.
  9. Eya orọ egwenbe ama ya Baben, mije, îre me ere ya ke Okumugwem owuwọlọ otu usem otutuuk linyọn̄, mè iyiyala ebilene ikana otutuuk linyọn̄.

Source: https://www.bible.com/bible/1587/GEN.11.OBOLO

Information about Obolo | Tower of Babel

Tower of Babel in Benue-Congo Languages

Abua, Basa, Obolo, Efik, Lenje, Tiv

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com