Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Faka futuna (Futunan)

Tule o Papele

  1. Na masau tasi le malama nei katoa, mo kupu tatau.
  2. Na lotou mavae loa mei le potu esite, o lotou maua loa se kele laumalie i le fenua ko Sinea, ti na lotou nonofo loa i ai.
  3. Na lotou pati loa: Tou tutuu ki aluga ! Tou fai ni piliki, ti tou tao latou i le afi. Ti na lotou fakaaoga loa le piliki ko le fatu, ti mo le kele pupulu ko le sima.
  4. Na lotou toe pati loa: Tou tutuu ki aluga, ti tou fakatuu se kolo mo se tule leia e tau lona tumutumu ki le lagi; ke logo ai lotatou igoa, ti ke aua na tou mavetevete loa i aluga o le malama nei katoa.
  5. Na ifo loa le Eteleno o tio ki le kolo mo le tule leia na fakatuu e vosa o tagata.
  6. Ti na pati loa le Eteleno: Ko leinei, e lotou nofo ko se kakai e tasi, ti e lotou masau ki se pati e tasi, ti ko leinei le nea kua lotou kamata fau; i le temi nei e leaise nea leia e toe taofi ia loa latou i le fakasoko o nea fuli ala e lotou loto loa ki ai.
  7. Koia tou ifo o veuki ai lalatou masau, ke aua na lotou toe felogoi ia latou.
  8. Ti na fakamavetevete loa latou e le Eteleno i aluga o le malama nei katoa; ti na lotou taofi loa i ai le fakatuu o le kolo.
  9. Koia leia na tuku ai loa ki le kolo lena na veuki ai e le Eteleno le masau o le malama nei katoa, ti ko le ganea lena na fakamavetevete ai latou e le Eteleno i aluga o le malama nei katoa.

Source: Tosi Tapu. La Sainte Bible. Fakafutuna - traduction en futunien.. Société Biblique de Genève, 2000.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Futunan is a Polynesian language spoken in Futuna Island in Wallis and Futuna, and in New Caledonia by about 5,000 people.

Information about Futunan | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Polynesian languages

Futunan, Kapingamarangi, Hawaiian, Māori, Niuean, Rarotongan, Sakao, Samoan, Tahitian, Tongan, Tuvaluan

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.