Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Faka futuna (Futunan)

Tule o Papele

  1. Na masau tasi le malama nei katoa, mo kupu tatau.
  2. Na lotou mavae loa mei le potu esite, o lotou maua loa se kele laumalie i le fenua ko Sinea, ti na lotou nonofo loa i ai.
  3. Na lotou pati loa: Tou tutuu ki aluga ! Tou fai ni piliki, ti tou tao latou i le afi. Ti na lotou fakaaoga loa le piliki ko le fatu, ti mo le kele pupulu ko le sima.
  4. Na lotou toe pati loa: Tou tutuu ki aluga, ti tou fakatuu se kolo mo se tule leia e tau lona tumutumu ki le lagi; ke logo ai lotatou igoa, ti ke aua na tou mavetevete loa i aluga o le malama nei katoa.
  5. Na ifo loa le Eteleno o tio ki le kolo mo le tule leia na fakatuu e vosa o tagata.
  6. Ti na pati loa le Eteleno: Ko leinei, e lotou nofo ko se kakai e tasi, ti e lotou masau ki se pati e tasi, ti ko leinei le nea kua lotou kamata fau; i le temi nei e leaise nea leia e toe taofi ia loa latou i le fakasoko o nea fuli ala e lotou loto loa ki ai.
  7. Koia tou ifo o veuki ai lalatou masau, ke aua na lotou toe felogoi ia latou.
  8. Ti na fakamavetevete loa latou e le Eteleno i aluga o le malama nei katoa; ti na lotou taofi loa i ai le fakatuu o le kolo.
  9. Koia leia na tuku ai loa ki le kolo lena na veuki ai e le Eteleno le masau o le malama nei katoa, ti ko le ganea lena na fakamavetevete ai latou e le Eteleno i aluga o le malama nei katoa.

Source: Tosi Tapu. La Sainte Bible. Fakafutuna - traduction en futunien.. Société Biblique de Genève, 2000.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Futunan is a Polynesian language spoken in Futuna Island in Wallis and Futuna, and in New Caledonia by about 5,000 people.

Information about Futunan | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Polynesian languages

Futunan, Kapingamarangi, Hawaiian, Māori, Niuean, Rarotongan, Sakao, Samoan, Tahitian, Tongan, Tuvaluan

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com