Skript Amażigħ (ⵙⴽⵉⵒⵜ ⴰⵎⴰⵥⵉⵖ)

Skript Amażigħ is a way to write Maltese with the Neo-Tifinagh alphabet devised by Grunky Scripples.

The Neo-Tifinagh alphabet developed from the old Berber script and is used to write Berber languages in Morocco, Algeria, Mali and Niger. Maltese (Malti) is a Central Semitic language related to Arabic and spoken in Malta.

Skript Amażigħ

Skript Amażigħ

Download an alphabet chart for Skript Amażigħ (Excel)

Sample texts

ⵍ‎ⵖ‎ⴰ‎ⵄ‎‎ⴷⴰ‎ ⵀ‎ⵉ‎ⵁⴰ‎ ⵎⵉ‎‎ⴱⵏⵉ‎ⵁⴰ‎ ‎ⴼⵓ‎ⵄ‎ ⵉ‎‎ⵙ‎‎ⵙⵉ‎ⵡ‎ⵉ‎ ⵜ‎ⴰ‎‎ ⵖ‎ⴰ‎‎ⴷⵉ‎ⵔ ⵖ‎ⴰ‎ⵍⵍ‎ⴵ‎ⵦ‎ⵃ‎ ⵉ‎ⵍ‎‎ⴱⵏⵦ‎‎ⴷ‎‎ⴻⵎ, ⵜ‎ⴰ‎‎ ⵃ‎‎‎ⴻⵍ‎ⵙⵦ‎ⵏ, ⵜ‎ⴰ‎‎ ⵖ‎ⴰ‎ⵥ‎ⵉ‎ⵍ ⵉ‎ⵍ‎ⴵ‎‎‎ⴻⵎⵖ‎ⴰ‎, ⵜ‎ⴰ‎‎ ⵏ‎ⴷⴰ‎ⵄ‎‎ⵙ ‎ⴱ‎‎ⴻⵁⵏ ⵉ‎ⵍ‎ⴵ‎ⵏⵓ‎‎ⵙ, ⵜ‎ⴰ‎‎ⵙ‎‎ⵙⴰ‎ⵍⵜ‎ⵏⴰ‎ ⵜ‎ⴰ‎‎ⴷ‎‎ⴷⵔⵉ‎ⵜ‎ⵜ‎ ⵓ‎ ⵜ‎ⴰ‎ⵍ‎ⵖ‎ⴰ‎‎ⴷⵉ‎ⵔ ⵖ‎ⴰ‎ⵍⵍ‎ⵃ‎ⴰ‎ⵄ‎ⵄ‎ ⵜ‎ⴰ‎ⵍ‎‎ⴱⵏⵦ‎‎ⴷ‎‎ⴻⵎ, ⵡ‎‎ⴽⵧ‎ⵍⵍ ⵉ‎ⵍ‎ⵃ‎ⴰ‎ⵄ‎ⵄ‎ ⵜ‎ⴰ‎‎ ⵡ‎ⵃ‎ⵓ‎‎ⴷ ⵍⵉ‎ ⵀ‎ⵓ‎ⵎⴰ‎ ‎ⴼ‎ⵎⵉ‎ⵏⵧ‎ⵔⴰ‎ⵏⵣ‎ⵉ‎. ‎ⴷⴰ‎ⵏ ⵉ‎‎ⵙ‎‎ⵙⵉ‎ⵡ‎ⵉ‎ ⵀ‎ⵓ‎ⵡ‎ⴰ‎ ⵎⵄ‎ⴰ‎‎ⵙ‎ⵙⴰ‎ⵎ ‎ⴱ‎‎ⴻⵁⵏ ⵉ‎ⵍ‎‎ⵒⴰ‎ⵁⵁⵉ‎ⵥ‎ⵉ‎ ⵎ‎ⵙⵦ‎ⵃ‎‎ⴱⴰ‎, ‎ⴼ‎ⵏⵦ‎‎ⵙ ⵍⵉ‎ ⵜ‎ⵃ‎ⴰ‎‎ⴷ‎ⴷⴰ‎ⵏ ⵉ‎ⵍ‎‎ⴽⵧ‎ⵜ‎ⵔⵉ‎ⵁⴰ‎, ⵍⵉ‎ ⵎⴰ‎ ⵜ‎ⵖ‎‎‎ⴻⵁⵁⵉ‎‎ⴱⵛ, ⵍⵉ‎ ‎ⴷ‎ⴷⴰ‎ⵏⵏ, ⵍⵉ‎ ⵜ‎ⵖ‎ⴰ‎ⵄ‎ⵄ‎ⴰ‎‎ⴷ ⵓ‎ ⵍⵉ‎ ⵜ‎ⵉ‎ⵥ‎‎‎ⴻⵏ ⵉ‎ⵏ‎ⴷⴰ‎ⵄ‎‎ⵙ ⵉ‎ⵏ‎ⵏⵉ‎‎ⵙⴰ‎ ⵓ‎ ⵍ‎ⵉ‎ⵔⴵ‎ⵦ‎ⵍ.

Transliteration

L-Għaqda hija mibnija fuq is-siwi ta' għadir għall-ġieħ il-bniedem, ta' ħelsien, ta' għażil il-ġemgħa, ta' ndaqs bejn il-ġnus, tas-saltna tad-dritt u tal-għadir għall-ħaqq tal-bniedem, wkoll il-ħaqq ta' wħud li huma f'minoranzi. Dan is-siwi huwa mqassam bejn il-Pajjiżi Msieħba, f'nies li tħaddan il-kotrija, li ma tgħejjibx, li ddann, li tgħaqqad u li tiżen indaqs in-nisa u l-irġiel.

Translation

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

ⵉⵍⴱⵏⴻⴷⵎⵉⵏ ⴽⵧⵍⵍⵀⴰ ⵁⵉⵜⵡⵦⵍⴷⵓ ⵃⵦⵍⵙⴰ ⵓ ⵓⴳⵡⴰⵍⵉ ⴼⵉⴷⴷⵉⵏⵁⵉⵜⴰ ⵓ ⴷⴷⵔⵉⵜⵜⵉⵁⵦⵜ. ⵀⵓⵎⴰ ⵎⵧⵖⵏⵉⵁⴰ ⴱⵉⵔⵔⴰⴵⵓⵏⵉ ⵓ ⴱⵉⵍⴽⵓⵛⵁⴻⵏⵣⴰ ⵓ ⵖⴰⵏⴷⵀⵧⵎ ⵉⵏⴵⵉⴱⵓ ⵔⵓⵃⵀⵧⵎ ⵎⴰ ⵛⵓⵍⵛⵉⵏ ⴱⵉ ⵙⵒⵉⵔⵜⵓ ⵜⴰ ⴰⵃⵡⴰ.

Text provided by Zein Shbeeb

Transliteration

Il-bnedmin kollha jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet. Huma mogħnija bir-raġuni u bil-kuxjenza u għandhom inġibu ruħhom ma' xulxin bi spirtu ta' aħwa.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about the Tifinagh alphabet | Languages written with Tifinagh: Kabyle, Riffian, Shilha (Tashelhit), Siwi, Tamasheq, Tamazight, Tawallammat Tamajaq, Tayart Tamajeq

Information about Maltese | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Learning materials

Constructed scripts by Grunky Scripples

Musraiu, Skript Amażigħ

Constructed scripts for: Ainu | Arabic | Chinese languages | Dutch | English | Hawaiian | Hungarian | Japanese | Korean | Lingala | Malay & Indonesian | Persian | Tagalog / Filipino | Russian | Sanskrit | Spanish | Taino | Turkish | Vietnamese | Welsh | Other natural languages | Colour-based scripts | Tactile scripts | Phonetic/universal scripts | Constructed scripts for constructed languages | Adaptations of existing alphabets | Fictional alphabets | Magical alphabets | A-Z index | How to submit a constructed script

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com