languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ido

  1. Nun la tota mondo havis un linguo e komuna parol-maniero.
  2. Dum ke homi movis este, li trovis plano en Shinar e lojeskis ibe.
  3. Li dicis a l'uni l'altri, "Venez, ni fabrikez briki e par-koquez li." Li uzis briko vice petro, e gudro vice mortero.
  4. Pose li dicis, "Venez, ni konstruktez urbego por ni, kun turmo qua extensas a la cielo, por ke ni darfas establisar nomo por ni e ne dis-semar sur la surfaco di la tota tero."
  5. Ma la Sinioro venis infre por vidar la urbego e la turmo quin la homi konstruktis.
  6. La Sinioro dicis, "Se kom un populo parolanta la sama linguo li komencis facar to, do nulo quon li projetos facar esos ne-posibla por li.
  7. Venez, ni irez infre e konfundez lia linguo por ke li ne interkomprenos."
  8. Do la Sinioro dis-semis li de ibe sur la tota terglobo, e li haltis konstruktar la urbego.
  9. To esas pro quo ol nomesis Babel - pro ke la Sinioro konfundis la linguo di la tota mondo. De ibe la Sinioro dis-semis li sur la surfaco di la tota terglobo.

Hear a recording of this text by Jan Jurčík

Information about Ido | Phrases | Numbers | Tower of Babel

The Tower of Babel in International Auxiliary Languages (IALS)

Esperanto, Folkspraak, Ido, Interglossa, Interlingua, Interlingue/Occidental, Interslavic, Lingua Franca Nova, Lojban, Romániço

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting