languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

AƔRƏM WA N BABEL/The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tamajaq (Tamasheq/Tuareg)

  1. Daɣ əddənet ket-net wər-itawašawal ar awal iyyanda.
  2. Əmalan-tu aytedan ətagalatnen ad d-əhanen sas dənnəg, əgrawnen asalwa iyyan daɣ aṃadal ən Šinar, əɣsaran daɣ-as.
  3. Ənamaṇṇan gar-essan: «Əndawat, ad-nagu bargitan, nassaŋŋ-en əs tamsay.» Əgan-tan daɣ adagg ən təhun, əgan kolta daɣ adagg ən talaq.
  4. Təzzar əṇṇan: «Əndawat, əkrəsatanaɣ aɣrəm d ogga iḍḍasan ijənnawan, ilatanaɣ eṣəm ad wər nəwəziwəz fəl tasayt n aṃadal.»
  5. Izzəbbad-du Əməli fəl ad-inəy aɣrəm d ogga win karrasan maddanəs n Adəm.
  6. Təzzar iṇṇa Əməli: «Əntanay da əqqalan aɣrəf iyyanda, əššewalan awal iyyanda. Kud a wa da as əṣṣəntan wədi daɣ a ilkaman wər t-illa a dər z-əgmiyan arn-asan.
  7. Əndawat, zabbatatana, ad-nəsənnəffəy awal-nasan fəl ad-ibas ətinəməsəsəgrin gar-essan.» 
  8. Den da a tan-izawwazawaz Əməli fəl tasayt n aṃadal kul, təzzar əzazzakken akaras n əɣrəm.
  9. A di da fəl iga eṣəm Babel fəlas den da ad isannaffay Əməli awal ən maddanəs n Adəm, amaran den da tolas a tan izawwazawaz fəl tasayt n aṃadal.

Information about Tuareg | Tower of Babel in Tamasheq

Tower of Babel in Berber languages

Rif Tamazight, Tamasheq

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting