Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Κοινή Νεοελληνική (Modern Greek)

 1. Όλη η γη, λοιπόν, συνέχιζε να είναι μιας γλώσσας και ενός λεξιλογίου.
 2. Και καθώς ταξίδευαν προς τα ανατολικά, ανακάλυψαν τελικά ένα λεκανοπέδιο στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί.
 3. Και άρχισαν να λένε ο ένας στον άλλον: «Εμπρός! Ας φτιάξουμε πλίθους και ας τους ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι λοιπόν, ο πλίθος τους χρησίμευσε ως πέτρα, ενώ η άσφαλτος τους χρησίμευσε ως κονίαμα.
 4. Είπαν λοιπόν: «Εμπρός! Ας χτίσουμε μια πόλη, καθώς και έναν πύργο με την κορυφή του στους ουρανούς, και ας κάνουμε ξακουστό όνομα για τον εαυτό μας, μη τυχόν και διασκορπιστούμε σε όλη την επιφάνεια της γης».
 5. Και κατέβηκε ο Ιεχωβά να δει την πόλη και τον πύργο που είχαν χτίσει οι γιοι των ανθρώπων.
 6. Έπειτα από αυτό, ο Ιεχωβά είπε: «Ορίστε! Ο λαός είναι ένας και η γλώσσα μία για όλους τους, και να τι αρχίζουν να κάνουν. Τώρα λοιπόν, τίποτα από όσα μπορεί να έχουν στο νου τους να κάνουν δεν θα τους είναι ακατόρθωτο.
 7. Εμπρός! Ας κατεβούμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους ώστε να μην καταλαβαίνουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου».
 8. Ο Ιεχωβά, λοιπόν, τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης και αυτοί σταδιακά έπαψαν να χτίζουν την πόλη.
 9. Γι’ αυτό το όνομά της κλήθηκε Βαβέλ· επειδή εκεί ο Ιεχωβά είχε συγχύσει τη γλώσσα όλης της γης, και ο Ιεχωβά τους είχε διασκορπίσει από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης.

Γένεση 11:1-9
Η Αγία Γραφή: Μετάφραση Νέου Κόσμου

Hear a recording of this text by Vasiliki Baskos of learn-greek-online.com

Transliteration

 1. Óli i gi, lipón, sinéxize na íne mias glóssas ke enós leksilogíu.
 2. Ke kathós taksídeuan pros ta anatoliká, anakálipsan teliká éna lekanopédio sti gi Senaár ke katíkisan ekí.
 3. Ke árxisan na léne o énas ston állon: ''Ebrós! As ftiáksume plíthus ke as tus psísume sti fotiá''. Étsi lipón, o plíthos tus xrisímefse os pétra, enó i ásfaltos tus xrisímefse os koníama.
 4. Ípan lipón: ''Ebrós! As xtísume mia póli, kathós ke énan pírgo me tin korifí tu stus uranús, ke as kánume ksakustó ónoma ya ton eaftó mas, mi tixón ke diaskorpistúme se óli tin epifánia tis yis''.
 5. Ke katévike o Iexová na di tin póli ke ton pírgo pu íxan xtísi i yi ton anthrópon.
 6. Épita apó aftó, o Iexová ípe: ''Oríste! O laós íne énas ke i glóssa mía ya ólus tus, ke na ti arxízun na kánun. Tóra lipón, típota apó ósa borí na éxun sto nu tus na kánun den tha tus íne akatórthoto.
 7. Ebrós! As katevúme ke as singxísume ekí ti glóssa tus óste na min katalavínun o énas ti glóssa tu állu''.
 8. O Iexová, lipón, tus diaskórpise apó ekí se óli tin epifánia tis yis ke aftí stadiaká épapsan na xtízun tin póli.
 9. Yi aftó to ónomá tis klíthike Vavél; epidí ekí o Iexová íxe singxísi ti glóssa ólis tis yis, ke o Iexová tus íxe diaskorpísi apó ekí se óli tin epifánia tis yis.

Genesi 11:1-9
I Agia Grafi: Metafrasi Neou Kosmou

Καθαρεύουσα (Katharévusa)

 1. Και ητο πασα η γη μιας γλωσσης και μιας φωνης.
 2. Και οτε εκινησαν απο της ανατολης, ευρον πεδιαδα εν τη γη Σεννααρ· και κατωκησαν εκει.
 3. Και ειπεν ο εις προς τον αλλον, Ελθετε, ας καμωμεν πλινθους, και ας ψησωμεν αυτας εν πυρι· και εχρησιμευσεν εις αυτους η μεν πλινθος αντι πετρας, η δε ασφαλτος εχρησιμευσεν εις αυτους αντι πηλου.
 4. Και ειπον, Ελθετε, ας οικοδομησωμεν εις εαυτους πολιν και πυργον, του οποιου η κορυφη να φθανη εως του ουρανου· και ας αποκτησωμεν εις εαυτους ονομα, μηπως διασπαρωμεν επι του προσωπου πασης της γης.
 5. Κατεβη δε ο Κυριος δια να ιδη την πολιν και τον πυργον, τον οποιον ωκοδομησαν οι υιοι των ανθρωπων.
 6. Και ειπεν ο Κυριος, Ιδου, εις λαος, και παντες εχουσι μιαν γλωσσαν, και ηρχισαν να καμνωσι τουτο· και τωρα δεν θελει εμποδισθη εις αυτους παν ο, τι σκοπευουσι να καμωσιν·
 7. ελθετε, ας καταβωμεν και ας συγχυσωμεν εκει την γλωσσαν αυτων, δια να μη εννοη ο εις του αλλου την γλωσσαν.
 8. Και διεσκορπισεν αυτους ο Κυριος εκειθεν επι του προσωπου πασης της γης· και επαυσαν να οικοδομωσι την πολιν.
 9. Δια τουτο ωνομασθη το ονομα αυτης Βαβελ· διοτι εκει συνεχεεν ο Κυριος την γλωσσαν πασης της γης· και εκειθεν διεσκορπισεν αυτους ο Κυριος επι το προσωπον πασης της γης.

Hear a recording of this text by Vasiliki Baskos of learn-greek-online.com

Transliteration

 1. Ke ito pasa i yi mias glossis ke mias fonis.
 2. Ke ote ekinisan apo tis anatolis, evron pediada en ti yi Sennaar; ke katokisan eki.
 3. Ke ipen o is pros ton allon, Elthete, as kamomen plinthus, ke as psisomen aftas en piri; ke exrisimefsen is aftus i men plinthos adi petras, i de asfaltos exrisimefsen is aftus adi pilu.
 4. Ke ipon, Elthete, as ikodomisomen is eaftus polin ke pirgon, tu opiu i korifi na fthani eos tu uranu; ke as apoktisomen is eaftus onoma, mipos diasparomen epi tu prosopu pasis tis yis.
 5. Katevi de o Kirios dia na idi tin polin ke ton pirgon, ton opion okodomisan i ioi ton anthropon.
 6. Ke ipen o Kirios, Idu, is laos, ke pades exusi mian glossan, ke irxisan na kamnosi tuto; ke tora den theli ebodisthi is aftus pan o, ti skopevusi na kamosin
 7. elthete, as katavomen ke as singxisomen eki tin glossan afton, dia na mi ennoi o is tu allu tin glossan.
 8. Ke dieskorpisen aftus o Kirios ekithen epi tu prosopu pasis tis yis; ke epafsan na ikodomosi tin polin.
 9. Dia tuto onomasthi to onoma aftis Vavel; diti eki sinexeen o Kirios tin glossan pasis tis yis; ke ekithen dieskorpisen aftus o Kirios epi to prosopon pasis tis yis.

Information about Greek | Phrases | Numbers | Family words | Time | Idioms | Proverbs | Tongue twisters | Tower of Babel | Articles | Links | Learning materials | Books about the Greek alphabet

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.