Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)

  1. Nan konmansman, tout moun sou latè te pale yon sèl lang, yonn te konprann lòt.
  2. Apre yo pati soti kote solèy leve a, yo rive nan yon plenn nan peyi Chenea. Yo moute kay yo la, yo rete.
  3. Lè sa a, yonn di lòt. Mezanmi, vini non! Ann fè brik. Ann kwit yo nan dife. Se konsa, yo pran brik sèvi wòch pou bati kay, yo pran asfat sèvi mòtye.
  4. Apre sa, yo di. Annou wè! Ann bati yon gwo lavil pou nou rete ak yon gwo gwo kay tout won byen wo ki rive jouk nan syèl la. Konsa tout moun va respekte nou, yo p'ap ka gaye nou toupatou sou latè.
  5. Seyè a desann pou l' wè lavil la ansanm ak gwo kay won moun yo t'ap bati a.
  6. Epi li di. Koulye a, gade! Yo tout fè yon sèl pèp. Yo tout yo pale yon sèl lang. Gade sa yo konmanse ap fè. Talè konsa y'ap pare pou yo fè sa yo vle.
  7. Bon. N'ap desann, n'ap mele lang yo. Konsa, yonn p'ap ka konprann sa lòt ap di.
  8. Se konsa Seyè a gaye yo toupatou sou latè. Yo sispann bati lavil la.
  9. Se poutèt sa yo rele lavil la Babèl, paske se la Seyè a te mele lang tout moun ki rete sou latè, li fè yo pati, li gaye yo toupatou sou latè.

Information about Haitian Creole | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Find Haitian Creole books on Amazon.com, Amazon.co.uk or Amazon.fr

Tower of Babel in Pidgins and Creoles

Bislama, Haitian Creole, Hawaiian Pidgin, Kupang, Kriol, Papiamentu, Pijin, Seychelles Creole, Sranan Tongo, Tetun Dili, Tok Pisin, Torres Strait Creole

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.