languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

日本語 (Japanese)

 1. そのころ、人類はみな同じことばを話していました。
 2. 人口がしだいに増えると、人々は東の方に移って行きました。 こうしてバビロンの地に平原を見つけ、大ぜいの人がそこに住みついたのです。
 3. やがて大都市を建設しようという話が持ち上がりました。 永遠に残る記念碑として、天にも届くような塔の神殿を造り、自分たちの力を見せてやろうというのです。
 4. 「こうやって一致団結すれば、あちこちに散らされる心配もなくなるというものだ。」 そう豪語すると、人々はよく焼いた堅いれんがをうずたかく積み上げ、アスファルトを集めてモルタル代わりにしました。
 5. 神様は降りて来て、人間どもが造っている町と塔をご覧になりました。
 6. 「いやはや、なんということだ。 同じことばを使い、政治的にも一致して事にあたれば、人間はこれだけの事をやすやすとやり遂げてしまう。 この分だと、あとでどんな事をしでかすか、わかったものじゃない。 何でもやってのけるだろう。
 7. こうなったら地上へ降りて行って、彼らが違ったことばを話すようにしてしまおう。 そうすれば、互いに何を言っているかわからなくなる。」
 8. こうして、神様は人間を世界の各地に散らしました。 もう都市建設はできません。
 9. この都の名がバベル〔「混乱」の意〕と呼ばれたのは、このためです。 つまり、神様がたくさんの国語を与えて人間を混乱させ、各地に広く散らしたのが、このバベルの地だったのです。

You can also see the above text as an image if it doesn't display correctly in your browser.

Transliteration in rōmaji

 1. Sono koro, jinrui wa mina onaji kotoba o hanashiteimashita.
 2. Jinkō ga shidai ni fueru to, hitobito wa higashi no hō ni utsutteikimashita. Kōshite babiron no chi ni heigen o mitsuke, ōzei no hito ga soko ni sumitsuita no desu.
 3. Yagate daitoshi o kensetsushiyō to iu hanashi ga mochiagarimashita. Eien ni nokoru kinenhi to shite, ten ni mo todokuyō na tō no shinden o tsukuri, jibuntachi no chikara o miseteyarō to iu no desu.
 4. "Kō yatte itchi danketsusureba, achikochi ni chirasareru shinpai mo nakunaru to iu mono da." Sō gōgo suru to, hitobito wa yoku yaita katai renga o uzutakaku tsumiage, asufaruto o atsumete morutaru kawari ni shimashita.
 5. Kamisama wa oritekite, ningendomo ga tsukutteiru machi to tō o goran ni narimashita.
 6. "Iyahaya, nan to iu koto da. Onaji kotoba o tsukai, seijiteki ni mo itchi shite koto ni atareba, ningen wa kore dake no koto o yasuyasu to yari togeteshimau. Kono bun dato, atode donna koto o shidekasuka, wakatta mono ja nai. Nan demo yatte nokeru darō.
 7. Kōnattara chijō e oriteitte, karera ga chigatta kotoba o hanasu yō ni shiteshimaō. Sō sureba, tagai ni nani o itte iru ka wakaranakunaru."
 8. Kō shite, Kamisama wa ningen o sekai no kakuchi ni chirashimashita. Mō toshi kensetsu wa dekimasen.
 9. Kono tō no na ga baberu ("konran" no i) to yobareta no wa, kono tame desu. Tsumari, Kamisama ga takusan no kokugo o ataete ningen o konran sase, kakuchi ni hiroku chirashita no ga, kono baberu no chi datta no desu.

Colloqiual Japanese version (1955)

 1. 全地は同じ発音、同じ言葉であった。
 2. 時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。
 3. 彼らは互に言った、「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代りに、れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得た。
 4. 彼らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そしてわれわれは名を上げて、 全地のおもてに散るのを免れよう」。
 5. 時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て、
 6. 言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。
 7. さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通じないようにしよう」。
 8. こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。
 9. これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。 主はそこから彼らを全地のおもてに散らされた。

Contributed by Wolfgang Kuhl

Transliteration in rōmaji

 1. Zenchi wa onaji hatsuon, onaji kotoba deatta.
 2. Ji ni hitobito wa azuma ni utsuri, shinaru no ji ni heiya o ete, soko ni sunda.
 3. Karera wa katamini itta, "sā, renga o tsukutte, yoku yakou". Kōshite karera wa ishi no kawari ni, renga o e, shikkui no kawari ni, asufaruto o eta.
 4. Karera wa mata itta, "sā, machi to tō to o tatete, sono itadaki o ten ni todoka seyou. Soshite wareware wa na o agete, Zenchi no o mote ni chiru no o manukareyou".
 5. Tokini omo wa kudatte, hito no ko-tachi no tateru machi to tō to o mite,
 6. Iwa reta, "min wa hitotsu de, mina onaji kotobadearu. Karera wa sudeni kono koto o shi hajimeta. Karera ga shiyou to suru koto wa, mohaya nanigoto mo todome enaidearou.
 7. Sā, wareware wa kudatte itte, sokode karera no kotoba o midashi, katamini kotoba ga tsūjinai yō ni shiyou".
 8. Kōshite omo ga karera o soko kara zen-chi no o mote ni chirasa retanode, karera wa machi o tateru no o yameta.
 9. Kore ni yotte sono machi no na wa Baberu to yoba reta. Omo ga soko de zen-chi no kotoba o midasa retakaradearu. Omo wa soko kara karera o zen-chi no o mote ni chirasa reta.

Cheap Web Hosting