languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

It's time to learn Hebrew with eTeacher

French lessons online with Frantastique - Free trial

The Tower of BabelThe Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

татарча (Tatar)

Бабил манарасы

  1. Башлангычта бѳтен кешеләр бер телдә, бер шивәдә сѳйләшәләр иде.
  2. Алар, кѳнчыгыштан хәрәкәт итеп, Шинар үзәнлегендә үзләренә урын табып, шунда җирләштеләр.
  3. Бер-берләренә: - Әйдәгез, утта яндырылган кирпечләр сугыйк, - диделәр. Таш урынына - кирпеч, исвесть урынына җир сумаласы куллана башладылар.
  4. Соӊра әйттеләр: * Җир йѳзе буйлап сибелеп бетмик һәм исемебезне данга күмик дисәк, үзебезгә бер шәһәр тѳзеп, башы күкләргә тиярдей биек манара торгызыйк, - диделәр.
  5. Раббы адәм балалары тѳзи башлаган шәһәрне һәм манараны күрү ѳчен күктән инде
  6. һәм болай диде: * Менә, болар барысы да бер телдә сѳйләшүчеләр, бер кавем кешеләре, әнә нәрсә эшли башлаганнар. Инде болар уйлаган эшләреннән кире кайтмаячак.
  7. Шуӊа күрә, түбән иӊеп, телләрен буташтырыйк, сѳйләшкәндә берсе-берсен аӊламас булсыннар.
  8. Шулай дип, Раббы адәм балаларын җир йѳзе буйлап чәчте, алар бу шәһәрне тѳзүдән туктадылар.
  9. Шунлыктан шәһәр Бабил* дип аталды. Чѳнки Раббы адәм балаларыныӊ сѳйләмә телен шунда буташтырды - аларны шуннан торып җир йѳзе буйлап чәчте.

* Бабил - яһүдчә «бутау», «буталу» мәгънәсендә.

Source: Бытие. Genesis in Tatar language, Institute for Bible Translation, Moscow (2007). http://ibt.org.ru/russian/bible/ttr/OT/gen.pdf

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about the Tatar language | Tower of Babel in Tatar | Language learning materials for Turkic languages

Tower of Babel in Turkic languages

Altay, Azeri, Bashkir, Chuvash, Crimean Tatar, Karakalpak, Kazakh, Kumyk, Kyrgyz, Tatar, Turkish, Turkmen, Tuvan, Uyghur, Uzbek, Yakut

Other Tower of Babel translations

By language | By language family