languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Warlpiri

Yapajulu muku pirri-maturnu jaru-kari jaru-kari-kirli

1. Ngawarra-jangka yangka wiri-jangka, ngulaju kalalu jinta-wiyi-jiki jaruju wangkaja.

2. Kujalu kakarrara-purdalku yanu nguru-kurra yirdi-kirraju Papiluniya-kurra, ngulangkanyalpalu nyinaja jintawarlayi-jiki manangkarrarla pirli-wangurla.

3 Wangkajalkulu-nyanu nyanungu-patu yuwarli-kari yuwarli-kariki ngantirninja-ngarnti. Ngulajulu-jana ngurrju-manu pirikiji-kirlirli kujalu ngurrju-manu pirikiji.

4. Ngula-jangkaju, wangkajalu-nyanu, "Yirrarnirlipa kirri wiri-nyayirni nyampurla-juku, manu jinta-karirlipa ngantirni yuwarliji kirrirdi-nyayirni kankarlumpayi yungu paarl-mardarni kankarlarra yalkiri. Kajili-ngalpa yapa-karirli nyanyi, ngulaju kapulu-ngalpa rdirrinypa-pajirni. Kula-ngalpa nganangku nyampu-ngurluju yilyami."

5. Junga-juku, rdirri-yungulurla yuwarli kirrirdiki ngantirninjakuju manu kirri wiriki yirrarninjaku. Ngula-kurraju YAAWIYI-rliji, ngulajulpa-jana warrawarra-kangu ngantirninja-kurraju.

6. Ngula-jangkaju, YAAWIYI-ji wangkajalku-nyanu, "Nyampurra-patu, ngula kalu nyina jintangka, ngulaju kalu jinta-juku jaru wangka. Nyampuju kalu-nyanu nyanungurlu-puka ngantirni kirriji manu yuwarli kirrirdiji kuja kalu-nyanu nyanungu-juku wala nyina ngaju-kurra-wangu. Jalangu-jarrarlu kulalpa-jana nganangku-puka warla-pajikarla, kalakalu maju-juku kanyi wiljingki-juku tarnngangku.

7. Kuja-kujakuju, kanunju-jarrinjarla yinyilkirlipa-jana jaru-kari jaru-kari yungulu-nyanu ngulaju jarnkujarnku kanginy-pinyi ngurrpangkulku jaru-kari jaru-kari."

8-9. Junga-juku, jaru-kari jaru-kari-jana yungu nyanungurlu YAAWIYI-rli. Ngula-jangkaju, kulalpalu-nyanu milya-pungulku jaru-kari jaru-kari wangkanja-kurra. Ngulajulpalu-nyanu kanginy-pungulku. Kujalpalu-nyanu kanginy-pungu jarnkujarnku jaru, lawa-jarrijalu yuwarli kirrirdimpayiki ngantirninjaku, manulurla marlaja pirripirri-maturnu nguru-kari nguru-kari-kirra YAAWIYI-kiji. Kujarlunya-jana YAAWIYI-rli warla-pajurnu yuwarli-kijaku kirrirdi ngantirninja-kujaku. Ngulajulu kirriji ngarrurnu ‘Papulu’, ngulaju nyampuju yirdiji, 'Warungka-manu-ngalpa Purda-nyanja-wangu'.

Source: http://aboriginalbibles.org.au/Warlpiri/frame_GEN11.htm

Contributed by Wolfgang Kuhl

Warlpiri is a Pama-Nyungan language spoken in the Northern Territory in Australia about 3,000 people.

More information about Warlpiri
http://www.ethnologue.com/language/wbp
http://en.wikipedia.org/wiki/Warlpiri_language

Tower of Babel in Pama-Nyungan languages

Alyawarr, Gumatj, Guugu Yalandji, Kala Lagaw Ya, Martu Wangka, Ngaanyatjarra, Warlpiri

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting