Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ŋmampulli (Mampruli)

  1. Di saha maa ka duniya dima zaa daa na mari la yɛttɔ'a yinni n-tɔ'asiri n-wumni taaba.
  2. Ba daa dɔli taaba n-yi la wuntampusiri ziisi ka daa nya paalu seaa kan bɛ Sinaari tingbaŋŋu ni n-zinni bɛni.
  3. Di nyaaŋŋa ka ba daa yɛli taaba, ni, “Ya kyɛm na ka ti kpa'asi birikyisi n-niŋi bugum n-sɛ a suŋŋa.” (Ba daa ka kuga, ka dizugu ba daa zaŋŋni birikyisi ni kootaali m-meera).
  4. Ka ban n daa kpa'asi n-naai sahanseaa la, ba daa laa n-yɛli taaba, ni, “Ya kyɛm na ka ti la'am na m-mɛ ti toori tiŋŋa, ka gyirambisa bunwa'alli bɛ ka puuni. Lala maa nin kyɛ ka ti yuuri du, ka laa n-kyɛ ka ti ku yaai n-yɛrigi duniya tingbaŋŋu zaa.”
  5. Amaa ti Dugma daa sigi n-nya ba tuma maa ŋɔn nyɛ seem, ni gyirambisa ban daa meeri maa.
  6. Ka ti Dugma daa yi yɛli, “Niriba wa yi kur kpalim n-niŋi butiri yinni ka mari yɛttɔ'a yinni; lala zugu nin kyɛ ka ba yi kur ti lɔ seelli kam zaa niŋbu maa ba nin toaai n-niŋi; sɛseelli ku nyaŋŋi ba!
  7. Dizugu kyɛ ka ti wali ba yɛttɔ'a ka a leebi la balibubalibu ka ba ku laa n-wumni taaba yɛttɔ'a.”
  8. Ka ti Dugma daa niŋi lala, ka daa kyɛ ka daadam maa zaa yaam n-gyili duniya ya'ari kam zaa. Ka ba lala tiŋŋa maa daa bu mɛ n-naai;
  9. ka tiŋŋa maa yuuri daa boonni la dama bɛni maa ka Naawunni daa wali ba yɛttɔ'a ka a leebi la balibubalibu, ka ba daa laa n-wali n-gyinni duniya ya'ari kam zaa.

Source: https://mampruli.com/

Information about Mampruli | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Mampruli, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Tumulung Sisaala, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com