languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Malti (Maltese)

Il-Bibbja (2004)

  1. U l-art kollha kienet ilsien wieħed u kliem wieħed.
  2. Meta l-bnedmin telqu mil-lvant sabu wita f’art Singħar u baqgħu hemm.
  3. U qalu wieħed lil ieħor: “Ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa!” U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel, u l-qatran flok it-tajn.
  4. U reġgħu qalu: “Ejjew nibnu belt għalina, u torri, bil-quċċata tiegħu tilħaq is-smewwiet, u nagħmlu isem għalina, ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu ta’ l-art.”
  5. U l-Mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin.
  6. U l-Mulej qal: “Arahom, poplu wieħed u lsien wieħed għalihom ilkoll. U dan għadu l-bidu ta’ xogħolhom; issa kull ma jiġihom f’rashom xejn ma jaqtgħalhom qalbhom!
  7. Ejja, ħa ninżlu u nħabblulhom ilsienhom, ħalli ma jifhmux ilsien xulxin.”
  8. U l-Mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha, u waqfu mill-bini tal-belt.
  9. Għalhekk bdew isejjħulha Babel, għax hemm ħawwad il-Mulej ilsien l-art, u minn hemm xerridhom il-Mulej mal-wiċċ kollu ta’ l-art.

Information about Maltese | Maltese phrases | Tower of Babel in Maltese | Maltese learning materials

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting