languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Maltese phrases

A collection of useful phrases in Maltese. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, m = male (said by men), f = female (said by women), pl = plural (said to more than one person).

English Malti (Maltese)
Welcome Merħba
Hello
(General greeting)
Ħello / Hawn / Aw
How are you? Kif int?
Kif intom? (frm)
Reply to 'How are you?' Jien tajjeb grazzi. U int? (m)
Jiena tajba grazzi. U int? (f)
Long time no see Ilni ma narak
What's your name?
My name is ...
X'jismek?
Jien jisimni ...
Where are you from?
I'm from ...
Minn fejn int?
Jien minn ...
Pleased to meet you Għandi pjaċir (bil-konoxxenza)
Good morning
(Morning greeting)
Bonġu / L-għodwa t-tajba
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Wara nofs in-nar it-tajjeb
Good evening
(Evening greeting)
/night
Bonswa / Il-Lejla it-tajba
Goodbye
(Parting phrases)
Ċaw / Saħħa / Saħħiet (pl)
Good luck Xewqat sbieħ / Awguri
Cheers!
(Toasts used when drinking)
Evviva! Ċirs!
Have a nice day Il-gurnata t-tajba
Bon appetit /
Have a nice meal
L-Ikla it-tajba
Bon voyage /
Have a good journey
Il-vjaġġ it-tajjeb!
Do you understand? Fhimt? / Fhimtni?
I understand Fhimt / Fhimtek / Nifhem / Qed nifhmek
I don't understand M'inix nifhem
Mhux qiegħed nifhem
Ma nifhimx
Mhux nifhem
I don't know Ma nafx
Please speak more slowly Jekk jogħġbok, tkellem iktar bil-mod
Please say that again Erġa għidli jekk jogħġbok / Tista terga tirrepeti?
Please write it down Iktibha jekk jogħġbok
Do you speak English? Titkellem bl-Ingliż?
Do you speak Maltese?
Yes, a little
Titkellem bil-Malti?
Ftit
How do you say ... in Maltese? Kif tgħid ... bil-Malti?
Excuse me Skużi! Skużani!
How much is this? Kemm jiswa? Kemm jiswa dan?
Sorry Skużani! Jiddispjaċini! Ahfirli!
Please Jekk jogħġbok
Thank you
Response
Grazzi
Grazzi ħafna
Merħba bik
Ta' xejn
M'hemmx mn'hiex
Xejn, xejn
Where's the toilet? Fejn hu t-tojlit? Fejn hi l-kamra tal-banju?
This gentleman/lady will pay for everything Se jħallas is-sinjur/is-sinjura ta' kollox
Would you like to dance with me? Tixtieq tiżfen miegħi? Għandek pjaċir tizfen miegħi?
I miss you Nimmissjak / Inħoss in-nuqqas tiegħek
I love you Inħobbok / Inħobbok hafna
Get well soon Nawguralek fejqan ta' malajr
Go away! Itlaq! / Żul! / Mur ‘l hemm! / Warrab! / Kixxi!
Leave me alone! Ħallini kwiet(a)! / Ħallini!
Help!
Fire!
Stop!
Ajjut!
Ħruq!
Ieqaf!
Call the police! Ċempel lill-pulizija!
Christmas and New Year greetings Il-Milied Ħieni u s-Sena t-Tajba
Awguri għas-sena l-ġdida
Easter greetings L-Għid it-tajjeb
Birthday greetings Heppi berdej / Nixtieqlek jum għeluq sninek sabiħ
One language is never enough Dejjem tajjeb li tkun taf iżjed minn ilsien wieħed
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Il-hovercraft tiegħi hu mimli sallur

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo