Useful Armenian phrases

A collection of useful phrases in Eastern Armenian, a variety of Armenian spoken in Armenia, Nagorno-Karabakh, Georgia and Iran

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Guide to abbreviations: inf = informal, frm = formal.

English Արևելահայերեն
(Eastern Armenian)
Welcome Բարի գալուստ! (Bari galu'st)
Hello (General greeting) բարև (Barev) inf
ԲարևՁեզ (Barev dzez) frm
Hello (on phone) ալլո (Alló)
How are you? Ո՞նց ես (Vonts es?) inf
Ինչպե՞ս եք (Inchpes ek?) frm
Reply to 'How are you?' Լավ, մերսի: Դո՞ւ:
(Lav, mersi. Du?) inf
Լավ եմ, շնորհակալություն: Դուք ինչպե՞ս եք:
(Lav em, snorhakaloutyun. Duk inchpes ek?) frm
Long time no see
What's your name? Անունդ ի՞նչ է:
(Anun't inch e?) inf
Ինչպե՞ս ձեզ դիմել:
(Inchpes dzez dimel?) frm
My name is ... Անունս ... է:
(Anun's ... e.)
Where are you from? Որտեղի՞ց ես:
(Vorteghits es?) inf
Որտեղի՞ց եք:
(Vorteghits ek?) frm
I'm from ... Ես ...ից եմ: (Yes …-ic em)
Pleased to meet you Հաճելի է (Hacheli e)
Շատ հաճելի է: (Shat hacheli e)
Good morning
(Morning greeting)
Բարի' լույս: (Bari luys)
Աստծո բարին: (Asttzo barin) - response
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Բարի' օր: (Bari or) - rarely used
Good evening
(Evening greeting)
Բարի' երեկո: (Bari yereko)
Good night Բարի' գիշեր: (Bari gisher)
Լո'ւյս բարի: (Luis bari) - response
Goodbye
(Parting phrases)
Ց'տեսություն (Tstesutyun)
Հաջողությո'ւն: (Hajoghutyun)
Good luck! Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Բարի բախտ (Paree pakhd)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Կենա'ցդ (Kenaced) - rarely used
Have a nice day մաղտընեն լավ օր (Maghtynen lav or)
Bon appetit /
Have a nice meal
Բարի' ախորժակ: (Bari akhorzhak)
Bon voyage /
Have a good journey
բարի ձանապար (Bari charnapar)
I understand Ես հասկանում եմ: (Yes haskanum yem)
I don't understand Չեմ հասկանում: (Chem haskanum)
I don't know Ես չգիտեմ (Es chgitem)
Please speak more slowly Խնդրում եմ, դանդաղ խոսեք:
(Khndrum em dandagh khosek)
Please say that again
Please write it down Խնդրում եմ, Չէի՞ք գրի դա:
(Khndrum em, gri da)
Do you speak Armenian? Հայերեն խոսո՞ւմ եք:
(Hayeren khosum ek?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Այո', մի փոքր: (Ayo, mi pokker)
How do you say ... in Armenian?
Excuse me Ներողությո'ւն: (Neroghutyun)
Կներե'ք: (Knerek’)
Sorry Ներողությո'ւն: (Neroghutyun)
Կներե'ք: (Knerek’)
How much is this? Ի՞նչ արժե: (Inch arzhe?)
Please Խնդրեմ (Khntrem)
Thank you մերսի (Mersi)
շնորհակալություն (Shnorhakalutyun) vfrm
Reply to thank you խնդրեմ (Khndrem)
չարժե (Chʻarzhe)
Ոչինչ է (Vochinch e)
Where's the toilet / bathroom? Որտե՞ղ է զուգարանը:
(Vortegh e zugarane?)
This gentleman will pay for everything
This lady will pay for everything
Would you like to dance with me? Կպարեի՞ք ինձ հետ:
(Kpareik’ indz het?)
I love you Սիրում եմ քեզ: (Sirum em kez)
Get well soon Լավացի'ր: (Lavacir)
Առողջացի'ր: (Aroghjacir)
Leave me alone! Հեռացի'ր ինձանից:
(Heracir indzanic)
Help!
Fire!
Stop!
Call the police! Ոստիկան կանչե'ք:
(Vostikan kanchek’)
Christmas greetings Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ
(Shnorhavor Surb Tsnund)
- Congratulations for the Holy Birth
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
(Shnorhavor Amanor yev Surb Tsnund)
New Year greetings Շնորհավոր Նոր Տարի (Shnorhavor Nor Tari)
Easter greetings Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց
(Kuhreestos harryav ee merrelotz)
- Christ is risen from the dead
Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի
(Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee)
- Blessed is the resurrection of Christ (reply)
Birthday greetings Ծնունդդ շնորհավոր
(Tsnundet shnorhavor)
Congratulations! Շնորհավորանքներ: (Shnorhavorank’ner!)
One language is never enough մի լեզուն երբեք հերիք չէ
(Mee lezown erbeq heriq che')
My hovercraft is full of eels Իմ օդաթիռը լի է օձաձկերով
(Im odatirry li e odzadz.kerov)

Translations provided by Gurgen Aslanyan and Elia Bilemjian, with corrections/additions by Nathan Marzonie and James Welch. Recordings provided by Գոռ Վերդյան (Gor Verdyan)

Download all the audio files

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Hear some Armenian phrases:

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Learn Armenian with Glossika
Learn Armenian with Ling

Links

Other collections of Armenian phrases (some with audio)
http://www.ilanguages.org/armenian_phrases.php
http://learn101.org/armenian_voc500.php
http://mylanguages.org/armenian_phrases.php
/> https://wikitravel.org/en/Armenian_(Eastern)_phrasebook
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Phrases
http://www.littlearmenia.com/html/language/

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com