The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tower of Babel

Varmlansk (Northern Värmlandic)

Hagfôrsing (Hagfors Värmlandic)

 1. å heel jola hadd ett språk å en dialäkt.
 2. då ri bredd ut sä österut, fann di e slätt å bosätt sä på i lanne Sinear.
 3. å ri sa te varann: lôtt ôss bränn teggelstenôr! å ri använd teggel iställ för sten, å murbruk iställ för cement.
 4. sen sa ri: lôtt ôss bygg en sta, mä ett torn sôm sträcker sä ôpp i skyn, å hôller ihop ôss, sö int vi sprir ôss ôvvôr heel jola!
 5. då kom Gud ner. för å se stan å torne människan ha byggt.
 6. Gud sa: "Di ä ett fôlk, all talôr samm språk å dätta ä dä först di tar sä för, ôm di klarôr dätta kommer ittna bli omöjligt för döm!
 7. lôtt ôss gå ner å ge döm olika språk, sô den éen int förstår den anner!"
 8. Sô spre Gud ut döm därifrå, ôvvôr heel jola, å bygginga å stan upphörd.
 9. Stan kall di däffôr för Babel, för där förvirr Gud valas språk å spre människa ôvvôr heel jola.

Värmlänske (Southern Värmlandic)

 1. Å hele joLa hadde ett tongemål å ett set å tale.
 2. Å da ri Geck framôt öst, fann di en slätt i lanne Sinear, å ri bosätte se där.
 3. Å ri sa te varandre: Kom, lôtt ôss göre tegelsten å bränn et väl! Å ri brukte tegel iställe för sten, å joLbek iställe för kalk.
 4. Sô sa ri: Kom, lôtt ôss bygge en sta mä ett torn sôm når öpp te himmeln, å gör ôss ett namn, sô ve 'nt ska spris övve' hele joLa!
 5. Da geck Herren ner för å se stan å torne sôm mensheras barn börje bygge.
 6. Heren sa: Se, di ä ett fôlk, å ett tongemål har alle desse gimensamt; dä ä re förste di ta' se fôer. Å nu kommer itna va omöjlet för rôm, va ri sô får i sinne å göre.
 7. Lôtt ôss da stige nér där å fö'virre språke deras, sô ren en int förstår ren andres taal!
 8. Sô spre Herren dôm därifra övve' hele joLa, å re slute mä å bygge på stan.
 9. Den kalle de defö' Babel; för där fö'virre Herren hele joLas tal, å därifrå spre Herren ut dôm övve' hele jola.

Information about Värmlandic | Phrases | Numbers | Time | Tower of Babel

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Värmlandic, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com