Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Welsh (Cymraeg)


Y Beibl Cysegr Lan (1588) gan William Morgan

 1. A'r holl dîr ydoedd o un-iaith, ac o un ymadrodd.
 2. Ac wrth fudo o honynt o'r dwyrain, y cawsant wastadedd yn nhir Sinar, ac yno y trigâsant.
 3. Ac a ddywedasant bôb un wrth ei gilydd, deuwch, gwnawn briddfeini, a llosgwn yn boeth, felly'r ydoedd ganddynt briddfeini yn lle cerric, a chlai oedd ganddynt yn lle calch.
 4. A dywedasant, moeswch adailadwn i ni ddinas a thŵr, ai nenn hyd y nefoedd, a gwnawn i ni enw rhac ein gwascaru rhyd wyneb yr holl ddaiar.
 5. Yna y descynnodd yr Arglwydd i weled y ddinas a'r tŵr, y rhai a adailiade meibion dynion.
 6. A dywedodd yr Arglwydd, wele bobl yn un, ac un iaith iddynt oll, ac dymma eu dechreuad hwynt ar weithio: ac yr awrhon nid oes rwylir atnynt am ddim oll ar a amcanasāt ei wneuthur.
 7. Deuwch descynnwn, a chymmyscwn yno eu hiaith hwynt fel na ddeallio yn iaith ei gilydd
 8. Felly yr Arglwydd ai gwascarodd hwynt oddi yno rhyd wyneb yr holl ddaiar, a pheidiasant ac adailadu y ddinas.
 9. Am hynny y gelwir ei henw Babel, a blegit yno y cymmyscodd yr Arglwydd iaith yr holl ddaiar, ac oddi yno y gwascarodd yr Arglwydd hwynt ar hyd wyneb yr holl ddaiar.

Y Bibl Cyssegr-lan (1848)

 1. A'r holl ddaear ydoedd o un iaith, ac o un ymadrodd.
 2. A bu, a hwy yn ymdaith o'r dwyrain, gael o honynt wastadedd yn nhir Sinar; ac yni y trigasant.
 3. A hwy a ddywedasant wrth eu gilydd, Deuwch, gwnawn briddfeini, a llosgwn yn boeth: ac yr ydoedd ganddynt brddfeini yn lle cerrig, a chlai oedd ganddynt yn lle calch.
 4. A dywedasant, Moeswch, adailadwn i ni ddinas, a thŵr, a'i nen hyd y nefoedd, a gwnawn i ni enw, rhag ein gwasgaru ar hyd wyneb yr holl ddaear.
 5. A'r Arglwydd a ddigynodd i weled y ddinas a'r tŵr a adailiadai meibion dynion.
 6. A dywedodd yr Arglwydd, Wele y bobl yn un, ac un iaith iddynt oll, a dyma eu dechreuad hwynt ar weithio: ac yr awr hon nid oes rwystir atnynt am ddim oll a'r a ameanasant ei wneuthur.
 7. Deuwch, disgynwn, a chymmysgwn yno eu hiaith hwynt, fel na ddeallont yn iaith eu gilydd
 8. Felly yr Arglwydd a'u gwasgarodd hwynt oddi yno ar hyd wyneb yr holl ddaear: a pheidiasant ag adeiladu y ddinas.
 9. Am hynny y gelwir ei henw hi Babel; oblegid yno y cymmysgodd yr Arglwydd iaith yr holl ddaear, ac oddi yno y gwasgarodd yr Arglwydd hwynt ar hyd wyneb yr holl ddaear.

Source: https://www.bible.com/bible/394/GEN.11.BCND


Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig (2004)

 1. Un iaith ac un ymadrodd oedd i'r holl fyd.
 2. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadedd yng ngwlad Sinar a thrigo yno.
 3. A dywedasant wrth ei gilydd, “Dewch, gwnawn briddfeini a'u crasu'n galed.” Priddfeini oedd ganddynt yn lle cerrig, a phyg yn lle calch.
 4. Yna dywedasant, “Dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gwnawn inni enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear.”
 5. Disgynnodd yr ARGLWYDD i weld y ddinas a'r tŵr yr oedd y bobl wedi eu hadeiladu,
 6. a dywedodd, “Y maent yn un bobl a chanddynt un iaith; y maent wedi dechrau gwneud hyn, a bellach ni rwystrir hwy mewn dim y bwriadant ei wneud.
 7. Dewch, disgynnwn, a chymysgu eu hiaith hwy yno, rhag iddynt ddeall ei gilydd yn siarad.”
 8. Felly gwasgarodd yr ARGLWYDD hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddaear, a pheidiasant ag adeiladu'r ddinas.
 9. Am hynny gelwir ei henw Babel, oherwydd yno y cymysgodd yr ARGLWYDD iaith yr holl fyd, a gwasgarodd yr ARGLWYDD hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddaear.

Source: https://www.bible.com/bible/394/GEN.11.BCND

Information about Welsh | Phrases (serious) | Phrases (silly) | Numbers | Family words | Terms of endearment | Colours | Time | Dates | Weather | Idioms | Proverbs | Tongue twisters | Songs | Tower of Babel | Coelbren y Beirdd (Bardic alphabet) | Braille for Welsh | Links | My podcast about Welsh | Comparison of Celtic languages | Celtic cognates | Celtiadur | Books about Welsh on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]


Tower of Babel in Celtic languages

Breton, Cornish, Cumbric, Irish, Manx, Scottish Gaelic, Welsh

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]

iVisa.com