languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Català (Catalan)

  1. Tenia aleshores tota la terra una única llengua i unes paraules idèntiques.
  2. I s'esdevingué que quan vingueren de l'est, trobaren una esplanada a la terra de Xinar, i allà s'hi establiren.
  3. I es digueren els uns als altres: au, fem totxos i coguem-los amb foc. I els serví el totxo en lloc de la pedra, i l'asfalt en lloc de barreja.
  4. I digueren: Au, construïm una ciutat i una torre, la cúspide de la qual arribi al cel; i fem-nos un nom, en cas que arribéssim a ser dispersats per tota la terra.
  5. I descendí el Senyor per veure la ciutat i la torre que construïen els fills dels homes.
  6. I digué el Senyor: Ells són un únic poble i parlen una única llengua; i han començat l'obra i res no podrà desviar-los d'allò que s'han proposat.
  7. Ara descendim, aleshores, i confonguem la seva llengua perquè ningú entengui la parla del seu germà.
  8. I així els dispersà el Senyor des d'allà sobre la superfície de tota la terra, i deixaren d'edificar la ciutat.
  9. Per això fou anomenada Babel, perquè allà confongué el Senyor la llengua de tota la terra, i des d'allà els dispersà sobre la faç de tota la terra.

Information about Catalan | Phrases | Numbers | Kinship terms | Telling the time | Tongue twisters | Tower of Babel | Catalan learning materials

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting