languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tower of Babel

svenska (Swedish) 1917 version

 1. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt.
 2. Men när de bröto upp och drog österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.
 3. Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck.
 4. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.»
 5. Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
 6. Och HERREN sade: »Se, de är ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.
 7. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.»
 8. Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden.
 9. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.

svenska (Swedish) 1999 version

 1. Hela jorden hade samma språk och samma ord.
 2. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig.
 3. "Nu skall vi slå tegel och bränna det", sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck.
 4. De sade: "Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden."
 5. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde.
 6. Herren sade: "De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig.
 7. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger."
 8. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden.
 9. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Information about Swedish | Phrases | Kinship terms | Telling the time | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

Learn Swedish with SwedishPod101.com

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting