Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Català (Catalan)


La Bíblia de Montserrat (1987)

La torre de Babel

 1. Tota la terra se servia d'una mateixa llengua i d'unes mateixes paraules.
 2. Quan partiren de l'orient trobaren una plana a la terra de Senaar i s'hi establiren.
 3. Aleshores es digueren els uns als altres «Som-hi, fem maons i coguem-los al foc». El maó els serví de pedra, i l'asfalt, de morter.
 4. Després digueren: — «Edifiquen-nos una ciutat i una torre el cim de la qual arribi fins al cel, i fem-nos un nom a fi que no ens dispersem per tota la terra».
 5. Aleshores Jahvè baixà per veure la ciutat i la torre que edificaven els homes.
 6. I Jahvè digué: «Tots ells formen un sol poble i parlen una mateixa llengua. Si comencen amb aquesta empresa, cap projecte ja no els serà impossible.
 7. Baixem i confonguem-los aquí mateix el llenguatge perquè no s'entenguin entre ells».
 8. Jahvè els va dispersar d'allí per tota l'extensió de la terra, i van cessar d'edificar la ciutat.
 9. Per això, fou anomenada Babel, perquè allà Jahvè va confondre el llenguatge de tota la terra i d'allà els va dispersar per tota l'extensió de la terra.

La Bíblia Catalana Interconfessional (1993)

La torre de Babel

 1. En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules.
 2. Els homes van emigrar des de l'orient, trobaren una plana al país de Xinar i la van poblar.
 3. Llavors parlaren entre ells de fer maons i coure'ls al forn. Així començaren a fer servir maons en lloc de pedra, i asfalt en lloc de morter.
 4. Després van dir: --Vinga, edifiquem-nos una ciutat i una torre que arribi fins al cel; així ens farem un nom i no ens dispersarem per tota la terra.
 5. El Senyor va baixar per veure la ciutat i la torre que construïen els homes,
 6. i es digué: «Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si aquesta és la primera obra que emprenen, des d'ara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast.
 7. Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s'entenguin entre ells.»
 8. Així el Senyor els va dispersar des d'aquella regió per tota la terra, i van abandonar la construcció de la ciutat.
 9. Per això aquella ciutat porta el nom de Babel, perquè allà el Senyor va posar la confusió en el llenguatge de tota la terra, i des d'allà el Senyor va dispersar els homes arreu de la terra.

 1. Tenia aleshores tota la terra una única llengua i unes paraules idèntiques.
 2. I s'esdevingué que quan vingueren de l'est, trobaren una esplanada a la terra de Xinar, i allà s'hi establiren.
 3. I es digueren els uns als altres: au, fem totxos i coguem-los amb foc. I els serví el totxo en lloc de la pedra, i l'asfalt en lloc de barreja.
 4. I digueren: Au, construïm una ciutat i una torre, la cúspide de la qual arribi al cel; i fem-nos un nom, en cas que arribéssim a ser dispersats per tota la terra.
 5. I descendí el Senyor per veure la ciutat i la torre que construïen els fills dels homes.
 6. I digué el Senyor: Ells són un únic poble i parlen una única llengua; i han començat l'obra i res no podrà desviar-los d'allò que s'han proposat.
 7. Ara descendim, aleshores, i confonguem la seva llengua perquè ningú entengui la parla del seu germà.
 8. I així els dispersà el Senyor des d'allà sobre la superfície de tota la terra, i deixaren d'edificar la ciutat.
 9. Per això fou anomenada Babel, perquè allà confongué el Senyor la llengua de tota la terra, i des d'allà els dispersà sobre la faç de tota la terra.

Information about Catalan | Phrases | Numbers | Family words | Time | Tongue twisters | Tower of Babel | Catalan courses on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Learn Catalan with Glossika

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com