The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Yahudi Türkçesi is a way to write Turkish with the Hebrew script devised by Isaac Mayer. The menükkod version is vocalized, and the möle version is unvocalized.

יַחֻדִי טֻרְקְקֵﬞסִי / יאחודי טיורקקﬞיסי (Yahudi Türkçesi)

Yahudi Türkçesi menükkod

 1. בַשְלַנְגֶקְﬞטַה דוּנְיַדַקִי בוּטוּן אִנְסַנְלַר אַינֶי דִלִי קָנֻשֻר. אַינֶי סוֹזְלֵרִי קֻלַּנֶרְלַרְדֶי׃
 2. דָעֻיַה גוֹקֵﬞרְלֵרְקֵן «שִׁנְעָר» בוֹלְגֵסִנְדֵי בִר אָבַﬞה בֻלְדֻלַר וְאָרַיַה יֵרְלֵשְטִלֵר׃
 3. בִרְבִרְלֵרִנֵי „גֵלִן טוּעְלַה יַפֶף אִיִגֵﬞי פִשִרֵלִם” דֵדִלֵר. טַש יֵרִנֵי טוּעְלַה חַרְגﬞ יֵרִנֵי זִפְﬞט קֻלַּנְדֶלַר׃
 4. סָנְרַה „קֵנְדִמִזֵי בִר קֵנְט קֻרַלֶם” דֵדִלֵר „גוּקְלֵרֵי אֵרִשֵגֵﬞק בִר קֻלֵי דִקִף אוּן סַלַלֶם. בוֹילֵגֵﬞי יֵריוּזוּנֵי דַעֶלְמַיֶז”׃
 5. יייי אִנְסַנְלַרֶן יַפְטֶעֶי קֵנְטִי וְקֻלֵיִי גוֹרְמֵק אִקִﬞן אַשַעֶיַה אִנְדִי׃
 6. וְשוֹילֵי דֵדִי „טֵק בִר חַלְק אָלֻף אַינֶי דִלִי קָנֻשַרַק בֻנֻוּ יַפְמַיַה בַשְלַדֶקְלַרֶנַה גוֹרֵי דוּשוּנְדוּקְלֵרִנִי גֵרְגֵﬞקְלֵשְטִרֵקֵﬞק. חִקְﬞבִר אֵנְגֵל טַנֶמַיַגַﬞקְלַר׃
 7. גֵלִן. אַשַעֶי אִנִף דִלֵּרִנִי קַרֶשְטֶרַלֶם קִי בִרְבִרְלֵרִנִי אַנְלַמַסֶנְלַר”׃
 8. בוֹיְלֵגֵﬞי יייי אָנְלַרֶי יֵרְיוּזוּנֵי דַעֶטַרַק קֵנְטִן יַפֶמֶנֶי דֻרְדֻרְדוּ֔׃
 9. בֻוּ נֵדֵנְלֵי קֵנְטֵי «בָּבֶﬞל» אַדֶי בֵﬞרִלְדִי. קﬞוּנְקיוּ יייי בוּטוּן אִנְסַנְלַרֶן דִלִנִי אָרַדַה קַרֶשְטֶרְדֶי וְאָנְלַרֶי יֵריוּזוּנוּן דוֹרט בוּגַﬞעֶנַה דַעֶטֶּי׃

Yahudi Türkçesi möle

 1. ‬באשלאנג‫אקﬞטה דיודיאדאקי ביוטיון אהיני דילי קואנושור. אהיני סיוזלירי קולאנירלארדי׃ ‬
 2. דאועיה גיוקﬞירלירקין «שנער» ביולגיסינדיי ביר אואבﬞה ואואראיה יירלישטיליר׃‬
 3. בירבירליריני „גילין טיועלה יאפף איייגﬞי פישירילים” דידיליר. טאש ייריני טיועלה חארגﬞ ייריני זיפﬞט קולאנדילאר׃‬
 4. סאורנה „קינדימיזי ביר קינט קוראלים” דידיליר „גיוקלירי אירישיגﬞיק ביר קולי דיקיף איון סאלאלים. ביויליגﬞי יירייוזיוני דאעלמאיז”׃‬
 5. יייי אינסאנלארין יאפטיעי קינטי וקולייי גיורמיק איקין אשאעיה אינדי׃‬
 6. ושיוילי דידי „טיק ביר חאלק אואלוף אהיני דילי קואנושאראק בונו יאפמאיה באשלאדיקלארינה גורי דיושיונדיוקליריני גירגﬞיקלישטירקﬞיק. חיקﬞביר אינגיל טאנימאיאגﬞאקלאר׃‬
 7. גילין. אשאעי איניף דיליריני קארישטיראלים קי בירבירליריני אנלאמאסינלאר”׃‬
 8. ביויליגﬞי יייי אואנלארי יירייוזיוני דאעיטאראק קינטין יאפימיני דורדורדו׃‬
 9. בו נידינל‬י קינטי «בבﬞל» אהדי בירילדי קﬞיוניו יייי ביוטיון אינסאנלארין דיליני אואראדה ואואנלארי יירייוזיוניון דיורט בוגﬞאעינה דאעיטי׃

Transliteration

 1. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı.
 2. Doğuya göçerlerken «Şinğor» bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler.
 3. Birbirlerine, "Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim" dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.
 4. Sonra, "Kendimize bir kent kuralım" dediler, "Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız."
 5. RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi
 6. ve şöyle dedi: "Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar.
 7. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar."
 8. Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.
 9. Bu nedenle kente «Bovıl» adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı.

Information about Yahudi Türkçesi


The Tower of Babel in constructed languages/alphabets

Avorentas HGV, Bel'Arian, Brithenig, Cujoltha, Durustal, Fishscales, Gyorsrovás, Klingon, Kweda, Nassian, Neo-Black Speech, Oxidilogi, Qahmaniyan, Quenya, Quikscript, Sabethir, Silesian, Toki Pona, Üqoi, Viozian, Venedic, Yahudi Türkçesi

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com