The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Durustal

Durustal is an alternative way to write Uyghur developed by Adiljan.

Tower of Babel in Durustal

Transliteration

  1. Däsläptä, yär yüzıdä bırla til bar idi, insanlar päqät bu tildıla sözlishätti.
  2. Ular shärq täräpkä köchüwatqınıda, babilondiki bır tüzlänglikkä kelıp orunlashti.
  3. Ular özara: _hısh quyup, otta pishurayli_ däp mäslihätläshti. Bunıng bilän, ular qurulushta tashnıng ornığa hısh, laynıng ornığa qara may ishlıtıdığan boldi.
  4. Andın, ular: _bır shähär bina qılayli shähärdä asmanğa taqashqudäk bır munar yasap, öz namımıznı chiqırıp, täräp-täräpkä tarqılıp ketishimızdın saqlınayli_ deyishti.
  5. Pärwärdigar insanlarnıng bina qılıwatqan shähär wä munarını körgili chübti.
  6. Pärwärdigar: _ular bırliship bır qowm bolup, bır tilda sözlishidikän. Bu päqätla ular qılmaqchi bolğan ishnıng bashlinishi! Bunıngdın keyin, ular nemä qılishni halısa, bunı qılalaydu.
  7. Bız chüshüp, ularnıng tilini qalaymıqanlabturuwetıp, ularnı bır-bırınıng mäqsıtını uqalmaydığan qılıp qoyayli, _ dedi.
  8. Bunıng bilän, pärwärdigar ularnı pütün dunyağa tarqıtıwätti. Ular shähär bina qılish qurulushini tohtatti.
  9. Shunga, bu shähärnıng nami babil [ahang jähättä «qalaymıqanchilıq»] däp ataldi. Chünki, pärwärdigar u yärdä insanlarnıng tillırını qalaymıqanlashturuwetıp, ularnı dunyanıng härqaysı jaylırığa tarqıtıwätkänidi.

Information about Durustal

Information about Uyghur | Old Uyghur alphabet | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Books about Uyghur on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

The Tower of Babel in constructed languages/alphabets

Avorentas HGV, Bel'Arian, Brithenig, Cujoltha, Durustal, Fishscales, Gyorsrovás, Klingon, Kweda, Nassian, Neo-Black Speech, Oxidilogi, Qahmaniyan, Quenya, Quikscript, Sabethir, Silesian, Toki Pona, Üqoi, Viozian, Venedic, Yahudi Türkçesi

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com