Useful Slovak phrases

A collection of useful phrases in Slovak, a Western Slavic language closely related to Czech and spoken mainly in Slovakia.

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), inf = informal, frm = formal.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

English slovenčina (Slovak)
Welcome Vitaj (sg/inf)
Vitajte (pl/frm)
Hello (General greeting) Dobrý deň
Ahoj (sg/inf)
Ahojte (pl/inf)
Nazdar
Servus
How are you? Ako sa máte? (frm)
Ako sa máš? (inf)
Ako sa máte? (pl)
Reply to 'How are you?' Ďakujem, dobre. A Vy? (frm)
Ďakujem, dobre. A ty? (inf)
Ďakujem, dobre. A vy? (pl)
What's your name? Ako sa voláš? (inf)
Ako sa voláte? (frm)
My name is ... Volám sa ...
Where are you from? Odkiaľ si? (inf)
Odkiaľ ste? (frm)
I'm from ... Som z ...
Pleased to meet you Teší ma
Good morning
(Morning greeting)
Dobré ráno (used until 8am)
Dobrý deň (used from 8am until dark)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Dobré popoludnie (rarely used)
Good evening
(Evening greeting)
Dobrý večer
Good night Dobrú noc
Goodbye
(Parting phrases)
Dovidenia (frm)
Zbohom (frm)
Čau (inf)
Ahoj (inf)
Ahojček (inf)
Ahojko (inf)
Čauko (inf)
Dovi (inf)
Pá (inf)
Pápá (inf)
Servus (inf)
Good luck! Veľa šťastia!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Na zdravie!
Have a nice day Pekný deň!
Pekný deň prajem!
Bon appetit /
Have a nice meal
Dobrú chuť!
Bon voyage /
Have a good journey
Šťastnú cestu!
Yes Áno
No Nie
Maybe Možno
I don't know Neviem
Do you understand? Rozumieš? (sg)
Rozumiete? (pl)
I understand Rozumiem
I don't understand Nerozumiem
Please speak more slowly Hovorte prosím pomalšie
Please say that again Môžeš to zopakovať? (inf)
Môžete to zopakovať? (frm)
Ako prosím? (in hurry)
Please write it down Napíšte mi to prosím
Do you speak English? Vieš po anglicky? (inf)
Hovoríš po anglicky? (inf)
Hovoríte po anglicky? (frm)
Viete po anglicky? (frm)
Do you speak Slovak? Hovoríte po slovensky? (frm)
Viete po slovensky? (frm)
Hovoríš po slovensky? (inf)
Vieš po slovensky? (inf)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Áno, trochu
Do you speak a language
other than
Slovak?
Hovoríte aj iným jazykom okrem svojho materinského jazyka?
Hovoríte aj iným jazykom okrem slovensky?
Hovoríš aj iným jazykom okrem slovensky?
How do you say ... in Slovak? Ako sa po slovensky povie ...?
Excuse me Prepáčte!
How much is this? Koľko to stojí?
Sorry Pardón!
Please Prosím
Thank you Ďakujem
Ďakujem vám
Ďakujem pekne
Ďakujem velʼmi pekne
Reply to thank you Prosím
Niet za čo
Where's the toilet / bathroom? Kde je záchod?
Kde je WC?
This gentleman will pay for everything Tento pán všetko zaplatí
This lady will pay for everything Táto pani všetko zaplatí
Would you like to dance with me? Smiem prosiť?
Zatancovali by ste si so mnou?
Zatancujete si?
Do you come here often? Chodievaš sem často? (inf)
Chodievate sem často? (frm)
I miss you Chýbaš mi (inf)
Chýbate mi (frm)
I love you Ľúbim Ťa
Get well soon Skoro sa uzdrav!
Skoré uzdravenie! (in a letter)
Go away! Choď preč (inf)
Choďte preč (frm)
Leave me alone! Daj mi pokoj!
Dajte mi pokoj!
Nechajte ma!
Nechaj ma!
Help! Pomoc!
Fire! Horí!
Stop! Stop! Stoj!
Call the police! Zavolajte políciu!
Christmas greetings Veselé Vianoce
New Year greetings Štastný nový rok
Easter greetings Veselé prežitie Veľkonočných sviatkov
Birthday greetings Všetko najlepšie k narodeninám
Všetko najlepšie
Congratulations! Blahoželáme!
Gratulujem!
My hovercraft is full of eels Moje vznášadlo je plné úhorov
One language is never enough Jeden jazyk nie je nikdy dosť

Recordings by Ladislav Frohlich. Corrections by Daniela Černinská

Download all the audio files (Zip format, 587K)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Slovak | Phrases | Numbers | Family words | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Books about Slovak on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Links

Collections of Slovak phrases (some with audio)
http://www.slovak.com/language/
http://www.spectacularslovakia.sk/ss2003/01_language_guide.html
http://linguanaut.com/english_slovak.htm
http://www.bratislavaguide.com/slovak-language-basic-phrases

Phrases in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Kashubian, Macedonian, Old East Slavic, Polish, Russian, Rusyn, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower), Sorbian (Upper), Ukrainian

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com