Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

slovenčina (Slovak)

  1. Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová.
  2. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam.
  3. Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu.
  4. Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi.
  5. Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia.
  6. Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia.
  7. Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého.
  8. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.
  9. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.

Information about Slovak | Phrases | Numbers | Family words | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Church Slavonic, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, (Old) Ruthenian, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]