languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Tongue twisters in many languages

Tongue twisters are a fun way to practise your pronunciation in languages you're learning, as well as in your native language.

Albanian, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Frisian (West), Georgian, German, Greek, Greenlandic, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Javanese, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, Lojban, Lombard, Maltese, Manx (Gaelic), Navajo, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Soutern Sotho, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Thai, Turkish, Ukrainian, Welsh, Xhosa


Polish - łamaniec językowy

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
I Szczebrzeszyn z tego słynie.
Wół go pyta: „Panie chrząszczu,
Po cóż pan tak brzęczy w gąszczu?ˮ

In the town of Szczebrzeszyn a cricket buzzes in the reeds
And that is why Szczebrzeszyn is famous.
An ox asks him: "Mister cricket,
Why are you buzzing in the bushes?

- a poem by Jan Brzechwa that's famous for being one of the most difficult Polish texts to pronounce.

W czasie suszy szosa sucha.
A way is dry when there's drought.

Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego.
King Karl bought Queen Caroline coral-colored bead.

Stół z powyłamywanymi nogami.
A table with broken legs.

We szwy płaszcza się zaszywszy w szyku marsza trzy wszy weszły
Hiding in seams of a coat, three lice entered in a marching formation

Co wydrze wydrę wydrze? Wydrę wydrze wydrze wydra.
What will extort a small otter from an otter? The small otter will extort a small otter from the otter.

Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem.
Peter, don't pepper the boar because you might over-pepper it.

Chciały chrząszcze chwiać choinką
Chociaż chuderlaczki.
Chwiały, chwiały, chichotały:
- Chytre z nas chłopaczki.

Beetles wanted to rock the christmas tree
although they were weaklings.
They were rocking it and rocking it, giggling:
- We are clever little boys.

Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu
We have separated from a mob of people excited (eager) about something

Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.
Three spotted quails flew through three spotted tenement houses.

[top]


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo