languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Albanian phrases

A collection of useful phrases in Albanian, an Indo-European language spoken mainly in Albania and Kosovo. All phrases are in Tosk unless otherwise indicated. If you can supply any of them in Gheg, please contact me.

Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal.

English Shqip (Albanian)
Welcome Mirë se vjen
Hello Ç'kemi
Tungjatjeta
Hello (on phone) Alo
How are you? Si jeni? (frm)
Si je? (inf)
Fine thanks, and you? Mirë, falemenderit
Long time no see Ka një kohë të gjatë ku s'jemi parë
What's your name? Si ju quajnë? (frm)
Si te quajnë? (inf)
My name is ... Mua më quajnë ...
Unë quhem ...
Where are you from? Nga jeni? (frm)
Nga je? (inf)
I'm from ... Unë jam nga ...
Pleased to meet you Gezohem qe te takova
Good morning Mirëmëngjes
Good afternoon Mirëdita
Good evening Mirëmbrëma
Good night Natën e mirë
Goodbye Pacim
Mirupafshim
Shihemi më vonë (see you later)
Good luck Paç fat!
Cheers/Good health! Gëzuar!
Gezuaror!
Shëndeti tuaj!
Have a nice day Ditën e mirë!
Bon appetit T'boftë mire!
Bon voyage Rrugë të mbarë (Tosk)
Udhë të mbarë (Gheg)
I understand Unë e kuptoj
I don't understand Nuk kuptoj
Yes Po
No Jo
Maybe Ndoshta
Please speak more slowly Mund të flasësh pak më ngadalë, ju lutem? (frm)
Mund të flasësh pak më ngadalë, të lutem? (inf)
Please say that again Ju lutem, më thuaj edhe një herë
Please write it down Mund ta shkruash ju lutem? (frm)
Mund ta shkruash të lutem? (inf)
Do you speak English? A flisni anglisht?
Do you speak Albanian? A flisni Shqip?
Yes, a little Po, pak
Excuse me Më fal!
How much is this? Sa kushton ajo?
Sorry Më fal!
Thank you Falemenderit
Falemenderit shumë
You're welcome Ju lutem
S'ka per se
Where's the toilet? Ku është banjoja?
Would you like to dance with me? A doni të vallzoni?
I love you Të dua
Get well soon Shërim të shpejtë!
Leave me alone! Lëmë rehat!
Help! Ndihmë!
Fire! Zjarr!
Stop! Ndalo!
Call the police! Thirrni policinë!
Merry Christmas
and Happy New Year
Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri
Happy Easter Gëzuar Pashkët
Happy Birthday Gëzuar Ditëlindjen
One language is never enough Një gjuhë asnjëherë nuk është mjaft
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Automjeti im është plot me ngjala

Recordings by Plator Gashi

Download all the audio files (Zip format, 3.6MB)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Albanian | Albanian phrases | Tower of Babel in Albanian | Albanian learning materials

Links

Other collections of Albanian phrases (some with audio)
http://www.single-serving.com/Albanian/
http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Hosted by Kualo