languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful phrases in Khmer

A collection of useful phrases in Khmer, a Mon-Khmer language spoken in Cambodia, Vietnam, Laos, Thailand and a number of other countries by about 8 million people.

Click on any of the phrases that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see these phrases in many other languages click on the English versions. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

If you can help fill in the gaps on this page, please contact me.

There are a number of ways to Romanize Khmer. The transliteration used here is the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) system.

English ភាសាខ្មែរ (Khmer)
Welcome សូម​ស្វាគមន៍ (som svakôm)
Hello (General greeting) ជំរាបសួរ (chôm rab suôr) - frm
សួស្ដី (suô-stei) - inf
How are you? អ្នកសុខសប្បាយទេ
(ânâk sôkh sâbay té?)
Reply to 'How are you?' ខ្ងុំសុខសប្បាយទេ ចុះអ្នក?
(khnyŭm sŏkh sâbbay té, chŏh ânâk?)
Long time no see ខានជួបយូរហើយ (khan chuŏb yu haeuy)
What's your name? អ្នកឈ្មោះអី? (ânâk chhmoŭh ei?)
My name is ... ខ្ងុំឈ្មោះ ... (khnyŭm chhmoŭh ...)
Where are you from? អ្នកមកពីប្រទេសណា? (ânâk mô pi brôté na?)
I'm from ... ខ្ងុំមកពី ... (khynŭm mô pi ...)
Pleased to meet you ខ្ញុំ​ត្រេក​អរណាស់​ដែលបាន​ស្គាល់​លោក
(khynŭm ​trék ​’âr na ​dêl ban ​skéal ​loŭk)
Good morning
(Morning greeting)
អរុណសួស្ដី (’ârŭn suŏ sdei)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
ទិវាសួស្ដី (tĭvéa suŏ sdei)
Good evening
(Evening greeting)
សាយ័ណ្ហសួស្ដី (sayôn suŏ sdei)
Good night រាត្រីសួស្តី (réatri suŏ sdei)
Goodbye
(Parting phrases)
លាសិន​ហើយ (léa sĕn ​haeuy)
ជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយ (chuŏb knéa thngey kroŭy)
Good luck! សូមឲ្យ​បាន​ជោគ​ជ័យ (som aôyy ​ban ​choŭk ​chôy)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
ជល់មួយ (chôl muŏy)
លើកដាច់ (leuk dach)
Have a nice day Mien tingay la-aw
Bon appetit /
Have a nice meal
អញ្ជើញ​ពិសាឲ្យ​បាន​ឆ្ងាញ់
(’ânhcheunh ​pĭsaa ôyy ​ban ​chhngéanh)
Bon voyage /
Have a good journey
ទៅអោយបានសុខ (tŏu’ aôy ban sŏkh)
I understand
I don't understand មិនយល់ទេ (mĭn yôl té)
Please speak more slowly សូម​និយាយ​យឺតៗ (som ​nĭyéay ​yœt ​yœt)
Please say that again សូមនិយាយម្តងទៀត (som nĭyéay mtâng tiĕt)
Please write it down សូមសរសេរពាក្យនោះឱ្យខ្ងុំ
(som sârsér péak noŭh aôyy khnyŭm)
Do you speak Khmer? អ្នក​ចេះ​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​ទេ?
(ânâk ​chéh ​nĭyéay ​phéasa ​khmêr ​té?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Do you speak English? អ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសទេ?
(ânâk chéh phéasa ’ângôklésâ té?)
How do you say ... in Khmer? ខ្មែរ​ថា​ម៉េច? (... khmêr tha​ mât?)
Excuse me សុំទោស (sŏm toŭs)
Pardon? អ្នក​និយាយ​ថា​ម៉េច (ânâk ​nĭyéay ​tha ​mât?)
How much is this? នេះថ្លៃប៉ុន្មាន? (néh thley bôméan?)
Sorry សុំទោស (sŏm toŭs)
Please សូម (sohm)
Thank you ឣរគុណ (’âu kŭn)
Reply to thank you ឣត់ឣីទេ (’ât ei té)
សូម​អញ្ជើញ (som ​’ânhcheunh)
Where's the toilet? បង្គន់​នៅ​ឯណា? (bâng-kôn ​nŏuv aina?)
This gentleman will pay for everything
This lady will pay for everything
Would you like to dance with me? អ្នក​ចង់​រាំ​ជាមួយ​ខ្ញុំទេ?
(ânâk ​châng ​réam​ chéa-muŏy ​khnyŭm té?)
I love you ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​អ្នក (khnhôm sârlânh ’ânâk)
ខ្ញុំ​ស្រលាញ់បង (khnhôm sârlânh bâng) - m>f
ខ្ញុំ​ស្រលាញ់អូន (khnhôm sârlânh ’on) - f>m
Get well soon ឆាប់ជា (chhab chéa)
Leave me alone! កុំប៉ះពាល់! (kŏm bâ péal!)
Help! ជួយ​ខ្ញុំ​ផង! (chuŏy ​khnyŭm​ phâng!)
Fire! ភ្លើងឆេះ! (phleung chhéh!)
Stop! ឈប់! (chhôb!)
Call the police! ជួយ​ហៅ​ប៉ូលិស​មក! (chuŏy ​hau ​bolĭsâ ​môk!)
Christmas and New Year greetings រីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែល ហើយសួស្ដីឆ្នាំថ្មី
(rikréay thngey bŏn no’êl haeuy suŏsdei chhnéam thmi)
Easter greetings រីករាយថ្ងៃបុណ្យប៉ាក
(rikréay thngey bŏnyabâk)
Birthday greetings រីករាយថ្ងៃខួបកំណើត
(rikréay thngey khuŏb kâmnaeut)
One language is never enough ភាសាតែមួយមិនដែលគ្រប់គ្រាន់ទេ
(phéasa têmuŏy mĭn dêl krôbâkréan té)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
សុទ្ធ​តែ​អន្ទង់​ពេញ​ទូក​ហោះ​យើង
(sŏtth ​tê​ ’ântông ​pénh ​tuk ​haoh ​yeung)

Cheap Web Hosting