languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Universal Declaration of Human Rights (Article 1)

Language family: Indo-European: Slavic/Slavonic

East Slavic | South Slavic | West Slavic


East Slavic

Belarusian (Беларускі - Cyrillic alphabet)

Усе людзі нараджаюцца свабоднымі і роўнымі ў сваёй годнасці і правах. Яны надзелены розумам і сумленнем і павінны ставіцца адзін да аднаго ў духу брацтва.

Belarusian (Biełaruski - Latin alphabet)

Usie ludzi naradžajucca svabodnymi i roŭnymi ŭ svajoj hodnaści i pravach. Jany nadzieleny rozumam i sumleńniem i pavinny stavicca adzin da adnaho ŭ duchu bractva.

Hear a recording of this text by Yuri from Belarus

Russian (Русский)

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Transliteration
Vse lyudi rozhdayutsya svobodnymi i ravnymi v svoyem dostoinstve i pravakh. Oni nadeleny razumom i sovest'yu i dolzhny postupat' v otnoshenii drug druga v dukhe bratstva.

Hear a recording of this text by Yuri from Belarus

Hear a recording of this text by Max Bollinger
Russian voiceover audio by Max.Bollinger@Gmail.com

Rusyn (русиньский язык)- Cyrillic alphabet

Жїєг хуманская фокїє даи екуальны бёыхота даи поленовский щы ёуа. Ґендовскийа рисонен даи консенсы покш юловокїє даи дозтфочйа яэкстракта кзх солвєж екалитика сцежеязакз.

Rusyn (rusyn’skyj jazyk) - Latin alphabet

Zhí̈êg khumanskaya fokí̈ê dai yekual'ny boykhota dai polenovskiy shchy youa. G̀endovskiya risonen dai konsensy poksh yulovokí̈ê dai doztfochya yaekstrakta kzkh solvêzh yekalitika stsezheyazakz.

Hear a recording of this text by Serge Poltoratsky

Ukrainian (Українська)

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Transliteration
Vsi ljudy narodžujut'sja vil'nymy i rivnymy u svojij hidnosti ta pravax. Vony nadileni rozumom i sovistju i povynni dijaty u vidnošenni odyn do odnoho v dusi braterstva.

Hear a recording of this text by Anatoli Sakhnik


South Slavic

Bosnian (Bosanski - Cyrillic alphabet)

Cвa љyдскa бићa paђajy сe слoбoднa и jeднaкa y дoстojaнствy и пpaвимa. Oнa сy oбдapeнa paзyмoм и свиjeшћy и тpeбa дa jeднo пpeмa дpyгoмe пoстyпajy y дyхy бpaтствa.

Bosnian (Bosanski - Latin alphabet)

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.

Bosnian (Bosanski - Arabic alphabet)

Bosnian sample text in the Arabic alphabet

Bulgarian (Вулгарский)

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Transliteration
Vsichki hora se razhdat svobodni i ravni po dostoynstvo i prava. Te sa nadareni s razum i savest i sledva da se otnasyat pomezhdu si v duh na bratstvo.

Hear a recording of this text by Стефан Валериев Станчев

Croatian (Hrvatski)

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.

Hear a recording of this text by Iva Bezinović of Školica Sprachschu​le München

Macedonian (Македонски)

Ситe чoвeчки суштeствa сe рaѓaaт слoбoдни и eднaкви пo дoстoинствo и прaвa. Tиe сe oбдaрeни сo рaзум и сoвeст и трeбa дa сe oднeсувaaт eдeн кoн друг вo дуxoт нa oпштo чoвeчкaтa припaднoст.

Hear a recording of this text by Aleksandar Miloeski

Transliteration
Site chovechki sushtestva se ragjaat slobodni i ednakvi po dostoinstvo i prava. Tie se obdareni so razum i sovest i treba da se odnesuvaat eden kon drug vo duhot na opshto chovechkata pripadnost.

Serbian (Српски) - Cyrillic alphabet

Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу братства.

Serbian (Српски) - Latin alphabet

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.

Hear a recording of this text by Robert Todorić

Slovenian (slovenščina)

Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.


West Slavic

Czech (čeština)

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Hear a recording of this text by Vaclav Dekanovsky

Kashubian

Wszëtczi lëdze rodzą sã wòlny ë równy w swòji czëstnoce ë swòjich prawach. Mają òni dostóne rozëm ë sëmienié ë nôlégô jima pòstãpòwac wobec drëdzich w dëchù bracënotë.

Polish (Polski)

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i prawach. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa.

Hear a recording of this text by Marcin K.

Silesian (ślůnsko godka / ślůnski)

Wšyjske ludźe rodzům śe swobodne a růwne we swojim werće a prawach. Sům uůne uobdařůne filipym a sůmńyńym a majům powinność wzglyndym inkšych jak brat s bratym postympować.

Sorbian - Lower (dolnoserbski)

Wšykne luźe su lichotne roźone a jadnake po dostojnosći a pšawach. Woni maju rozym a wědobnosć a maju ze sobu w duchu bratšojstwa wobchadaś.

Sorbian - Upper (hornjoserbski)

Wšitcy čłowjekojo su wot naroda swobodni a su jenacy po dostojnosći a prawach. Woni su z rozumom a swědomjom wobdarjeni a maja mjezsobu w duchu bratrowstwa wobchadźeć.

Slovak (Slovenský)

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dostôjnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu.

Hear a recording of this text by Tomáš Spevák


If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other Indo-European languages

Other language families


Cheap Web Hosting