Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Slovenščina (Slovenian)

Versions of the Tower of Babel story in Slovenian, a Southern Slavic language spoken mainly in Slovenia.


Dalmatinova Biblija (1584)

 1. IE bil pak po vſem Svejtu le en Iesik, inu le ena beſſeda.
 2. 2. Inu pèrgudilu ſe je, kadar ſo ony ſhli pruti Sonzhnimu is'hodu, de ſo naſhli enu raunu Púle v'Desheli Sinear, inu ſo tamkaj prebivali,
 3. 3. inu je edàn h'drugimu djal: Nu, ſturimo Zégle, inu je shgimo: Inu ony ſo vseli Zégle sa Kamèn, inu Yll sa Apnu,
 4. 4. inu ſo djali: Nu, ſturimo ſi enu Méſtu, inu Turn, kateriga vèrh bo notèr do Neba doſegèl, de ſi my enu ime ſturimo. Sakaj my bomo lahkej reskropleni po vſém Svejti.
 5. 5. Tedaj je GOSPVD doli ſhàl, de bi vidil tu Méſtu, inu Turn, kateri ſo Zhlovéſki otroci sydali.
 6. 6. Inu GOSPVD je djal: Pole, onu je le en Folk, inu le en Iesik, mej nymi vſémi, inu ſo letu sazheli delati, inu ony nebodo nehali od vſiga tiga, kar ſo ſi naprej vseli delati.
 7. 7. Nu, pojdimo doli, inu nym támkaj nyh beſſédo sméſhajmo, de edán drusiga jesika nebo resumel.
 8. 8. Taku je GOSPVD nje od unod reskrupil po vſem Svejti, de ſo morali nehati od sydanja tiga Méſta.
 9. 9. Satu je timuiſtimu Méſtu ime Babel, kèr je GOSPVD tamkaj bil smeſhal vſeh Deshel beſsédo, inu nje od unod reskrupil po vſéh Deshelah.

[top]


Japljeva Biblija (1784-1802)

 1. Je bil pak na ſvęjti lę en jesik, inu enu govorjenje.
 2. 2. Inu kadar ſo od jutrovih deshęl prozh ſhli, ſo neſhli eno planjavo v' dèsheli Şennaar, inu ſo tam prebyvali.
 3. 3. Inu je edèn k' drugimu rękàl: Pridite, naredímo zęgle, inu shgímo jih s' ognjam. Inu ſo namęſti kamena zęgle imęli, inu jilovzo sa apnu.
 4. 4. Inu ſo djali: Pridite, ſturímo ſi enu męſtu, inu en turn, katęriga vèrh bò nótèr do Nebęſs ſęgèl, inu ſturímo ſlovęzhe naſhe imę, pręjdèn ſe po vſęh deshelah ràskropìmo.
 5. 5. Goſpód pak je doli ſtópil, de bi to męſtu inu turn vidil, katęriga ſo Adamovi otrozi ſèsydali.
 6. 6. Inu je rękàl: Pole, vſe je lę en narod, inu vſi lę en jesik govorę: inu kęr ſo vshę sazhęli letó dęlati, taku ne bódo od ſvojga napręjvsetja odſtopili, dokler ga v' djanji ſpólnio.
 7. 7. Pridite tèdaj, ſtopímo doli, inu smęſhajmo njih jesik, de edèn tiga drusiga ne bó saſtópil.
 8. 8. Inu takú jih je Goſpód is tigaiſtiga kraja v' vſe dèshele ràskrópil, inu ony ſo nęhali męſtu sydati.
 9. 9. Inu sató je bilu imę tiga męſta Babel imenuvanu; kęr je bil tam jesik zęliga ſvęjta smęſhan: inu od ondód jih je Goſpód po vſęh deshelah ràskrópil.

[top]


Wolfova Biblija (1856-1859)

 1. Bil je pa na zemlji le en jezik in enako govorjenje.
 2. 2. In ko so šli od jutroviga, so našli v deželi Senaaru ravnino, in so tam prebivali.
 3. 3. In so rekli eden druzimu: Pridite, naredimo opék, in žgímo jih v ognji! In so imeli opeke namesti kamnja in smolo namesti mavte.
 4. 4. In so djali: Pridite, sozidajmo si mesto in stolp, kteriga verh naj se nebá dotika, in storímo sloveče svoje imé, preden se razkropimò po vsi zemlji.
 5. 5. Gospod pa je stopil doli, de bi vidil mesto in stolp, kteriga so Adamovi sinovi sozidali,
 6. 6. in je rekel: Glej, le en narod je, in vsi le en jezik govoré, in to so začeli delati, in ne bodo odstopili od sklepa, dokler ga v djanji ne spolnijo;
 7. 7. torej pridite, stopímo doli, in zmešajmo jim tam jezik, de eden druziga ne bodo razumeli.
 8. 8. In tako jih je Gospod iz tistiga kraja po vsi zemlji razkropil, in so jenjali mesto zidati.
 9. 9. In zavojo tega je bilo tisto mesto imenovano Babel, ker je bil ondi zmešan jezik vsiga svetá, in od ondod jih je Gospod na vse kraje razkropil.

[top]


Chráskov prevod (1914)

 1. Bila je pa po vsej zemlji ena govorica, iste besede.
 2. 2. Zgodi se pa, ko so potovali od jutra, da so našli ravnino v deželi Sinearski, ter so se nastanili tam.
 3. 3. In rekli so drug drugemu: Dejte, naredimo opeko in jo izžgimo z ognjem! In bila jim je opeka za kamenje in zemeljska smola namesto malte.
 4. 4. In rekli so: Dejte, zgradimo si mesto in stolp, ki mu vrh bodi do neba, in naredimo si ime, da se morda ne razkropimo po vsej zemlji.
 5. 5. Ali GOSPOD pride doli pogledat mesto in stolp, ki so ga gradili otroci človeški.
 6. 6. In reče GOSPOD: Glej, ljudstvo je eno in vsem je edina govorica, in to je samo začetek njih dela; sedaj pa se jim ne zabrani nič, kar so sklenili storiti.
 7. 7. Dejte, pojdimo doli in zmešajmo jim tam njih govorico, da ne bodo umeli drug drugega govorice.
 8. 8. Tako jih je razkropil GOSPOD odtod po vsej zemlji, in nehali so graditi tisto mesto.
 9. 9. Zato so imenovali ime njegovo Babel, ker je bil tam GOSPOD zmedel vse zemlje govorico, in odtod jih je GOSPOD razkropil po vsej zemlji.

[top]


Ekumenski prevod (1974)

 1. Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico.
 2. Ko so odšli od vzhoda, so našli ravnino v senaarski deželi in se tam naselili.
 3. Tedaj so rekli drug drugemu: »Dajte, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeka jim je služila za kamen in zemeljska smola za malto.
 4. Potem so rekli: »Dajte, sezidajmo si mesto in stolp z vrhom do neba in si naredimo ime, da se ne razkropimo po vsej zemlji!«
 5. Gospod pa je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, ki so ga postavili človeški sinovi.
 6. In rekel je Gospod: »Glej, vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik in to je začetek njihovega početja; zdaj jih ne bo nič zadrževalo, da ne bi storili, kar koli jim pride na um.
 7. Dajmo, stopimo dol in zmešajmo tam njih jezik, zato da drug drugega govorice ne bodo razumeli!«
 8. In razkropil jih je Gospod od ondod po vsej zemlji in nehali so zidati mesto.
 9. Zato se je imenovalo njegovo ime Babel, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in jih je od ondod Gospod razkropil po vsej zemlji.

[top]


Babilonski stolp (Slovenski Standardni prevod - 1997)

 1. Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico.
 2. Ko so se ljudje odpravili od vzhoda, so našli ravnino v šinárski deželi in se tam naselili.
 3. Rekli so drug drugemu: »Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeko so uporabljali namesto kamna in zemeljsko smolo namesto malte.
 4. Rekli so: »Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji!«
 5. GOSPOD je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, ki so ga postavili človeški otroci.
 6. In GOSPOD je rekel: »Glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik, in to je šele začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo; kar koli bodo hoteli, bodo naredili.
 7. Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega!«
 8. In GOSPOD jih je razkropil od tam po vsej zemlji in nehali so zidati mesto.
 9. Zato se je imenovalo Babél, ker je tam GOSPOD zmešal jezik vse zemlje in od tam jih je GOSPOD razkropil po vsej zemlji.

[top]


Most translations were provided by Corey Murray, and come from biblija.net

Information about Slovenian | Phrases | Tower of Babel | Books about Slovenian on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Tower of Babel in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Church Slavonic, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, (Old) Ruthenian, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com