Useful Tagalog phrases

A collection of useful phrases in Tagalog, an Austronesian language spoken mainly in the Philippines.

Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal

English Tagalog
Welcome Maligayang pagdating / Mabuhay
Hello Mabuhay! (frm) Hoy / Uy (inf) Hello (on phone)
How are you?
I'm fine
Kumusta? (frm) Musta? (inf)
Mabuti po naman (frm) Mabuti naman (inf)
Long time no see Tagal na ah! Long time no see!
Grabe ang tagal na nating di nagkita!
What's your name?
My name is ...
Ano po ang pangalan nila? (frm) Anong pangalan mo? (inf)
Ako po si ... (frm) Ako si ... (inf)
Where are you from?
I'm from ...
Taga saan po sila? (frm) Taga saan ka? (inf)
Taga ... ako
Pleased to meet you Kinagagalak kong makilala ka
Good morning Magandang umaga po (frm) Magandang umaga (inf)
Good afternoon Magandang hapon po (frm) Magandang hapon (inf)
Good evening Magandang gabi po (frm) Magandang gabi (inf)
Goodbye Paálam
Good luck Suwertehin ka sana / Magsumikap ka / Pagbutihin mo
Mapasa iyo nawa ang suwerte (old fashioned)
Cheers/Good health! Mabuhay! (long life)
Have a nice day Magandang araw sa'yo!
Bon appetit Tayo'y magsikain (frm) Kainan na! (inf) - Let's eat
Bon voyage Maligayang paglalakbáy!
I don't understand Hindi ko naiintindihan
Please speak more slowly Pwede mo bang bagalan ang iyong pagsasalita?
Please write it down Pakisulat mo naman
Do you speak Tagalog?
Yes, a little
Nagsasalita ba kayo ng Tagalog?
Nagsasalita ako ng kaunti lamang
How do you say ...
in Tagalog?
Paano mo sabihin ang ... sa tagalog?
Excuse me Ipagpaumanhin ninyo ako!
How much is this? Magkano ho ito? Magkano to?
Sorry Ipagpaumanhin ninyo ako! Paumanhin (po)!
Thank you


Response
Salamat po
Maraming salamat po (frm)
Salamat
Maraming salamat (inf)
Wala pong anuman (frm)
Walang anuman (inf)
Where's the toilet? Nasaan ang kasilyas / banyo / CR? (comfort room)
This gentleman/lady
will pay for everything
Siya na po ang magbabayad ng lahat
Would you like to
dance with me?
Sayaw tayo? Tara sayaw tayo? Gusto mo bang sumayaw? (inf) Maari ko bang hingin ang kamay mo para sa sayaw na ito? (vfrm)
I miss you Hanap-hanap kita (inf) Ikaw ay hanap-hanap ko (frm)
I love you Iniibig kita / Mahal Kita / Minamahal Kita
Iniirog kita (old fashioned)
Get well soon Magpagaling ka na, ha
Leave me alone! Iwanan mo ako mag-isa! Hayaan mo ko mapag-isa!
Lubuyan mo ako! (go away)
Lumayas ka sa harapan ko! (get out of my sight!)
Huwag mo akong pakialamanan! (don't bother me!)
Help!
Fire!
Stop!
Saklolo!
Sunog!
Para!
Call the police! Tumawag ka ng pulis!
Merry Christmas
and Happy New Year
Maligayang Pasko / Manigong bagong taon
Happy Easter Maligayang pasko ng pagkabuhay
Happy Birthday Maligayang kaarawan (Happy Birthday)
Maligayang bati sa iyong kaarawan
(Happy/Joyful/Merry Wishes on your Birthday)
Nawa'y pagpalain ka ng Diyos ng marami pang kaarawan
(May God bless you with many more birthdays to come)
One language is never enough Hindi sapat ang isang wika lamang
Hindi sapat ang isang lengguahe lamang
My hovercraft
is full of eels

What!? Why this phrase?
Puno ng palos ang aking hoberkrap/hovercraft

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Hosted by Kualo