languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French Online - Test 7 days FREE and get level assessment

Useful Tagalog phrases

A collection of useful phrases in Tagalog, an Austronesian language spoken mainly in the Philippines.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal

English Tagalog
Welcome Maligayang pagdating
Mabuhay
Hello
(General greeting)
Musta? (inf)
Kumusta? (frm)
Hello
Hi
How are you? Musta? (inf)
Kumusta? (inf)
Kumusta ka? (frm)
Reply to 'How are you?' Mabuti po naman (frm)
Mabuti naman (inf)
Long time no see Tagal na ah! (inf)
Grabe ang tagal na nating di nagkita! (inf)
Ang tagal nating hindi nagkita (frm)
What's your name? Ano po ang pangalan nila? (frm)
Anong pangalan mo? (inf)
My name is ... Ang pangalan ko po ay ... (frm)
Ang pangalan ko ay ... (inf)
Where are you from? Tagasaan ka?
I'm from ... Taga ... ako
Pleased to meet you Kinagagalak kong makilala ka
Good morning
(Morning greeting)
Magandang umaga po (frm)
Magandang umaga (inf)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Magandang hapon po (frm)
Magandang hapon (inf)
Good evening
(Evening greeting)
Magandang gabi po (frm)
Magandang gabi (inf)
Good night Gudnayt
Matutulog na ako (I'm going to sleep now)
Matulog ka na (Go to sleep already) - inf
Matulog na po kayo (Go to sleep now) - frm
Goodbye
(Parting phrases)
Paálam
Good luck Suwertehin ka sana
Magsumikap ka (Work hard)
Pagbutihin mo (Do your best)
Mapasa iyo nawa ang suwerte (old fashioned)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Mabuhay! (long life)
Have a nice day Magandang araw sa'yo!
Bon appetit /
Have a nice meal
Tayo'y magsikain (frm)
Kainan na! (inf) - Let's eat!
Bon voyage /
Have a good journey
Maligayang paglalakbáy!
I understand Naiintinidihan ko
I don't understand Hindi ko naiintindihan
Please speak more slowly Pwede mo bang bagalan ang iyong pagsasalita?
Please say that again Pakiúlit mo yon
Please write it down Pakisulat mo naman
Do you speak Tagalog? Nagsasalita ho/po ba kayo ng Tagalog? (inf)
Nagta-Tagalog ka ba?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Nagsasalita ako ng kaunti lamang (frm)
Oo, konti lang (inf)
How do you say ... in Tagalog? Paano mo sabihin ang ... sa tagalog?
Excuse me Ipagpaumanhin ninyo ako! Paumanhin (po)!
How much is this? Magkano ho ito?
Magkano to?
Sorry Patawad!
Thank you Salamat (inf)
Maraming salamat (inf) Salamat po (frm)
Maraming salamat po (frm)
Reply to thank you Wala pong anuman (frm)
Walang anuman (inf)
Where's the toilet? Nasaan ang kasilyas?
Nasaan ang banyo?
Nasaan ang CR? (comfort room)
This gentleman/lady will pay for everything Siya na po ang magbabayad ng lahat
Would you like to dance with me? Sayaw tayo (Let's dance)
Tara sayaw tayo (Come dance with me)
Gusto mo bang sumayaw? (inf)
Maari ko bang hingin ang kamay mo para sa sayaw na ito? (vfrm)
I miss you Ikaw ay hanap-hanap ko (frm - old fashioned)
I love you Iniibig kita
Mahal Kita
Minamahal Kita
Iniirog kita (old fashioned)
Get well soon Magpagaling ka na, ha
Leave me alone! Iwanan mo ako mag-isa!
Hayaan mo ko mapag-isa!
Lubuyan mo ako! (go away!)
Lumayas ka sa harapan ko! (get out of my sight!)
Huwag mo akong pakialamanan! (don't bother me!)
Help! Saklolo! Tulong!
Fire! Sunog!
Stop! Tigil!
Para! (to tell vehicle to stop)
Call the police! Tumawag ka ng pulis!
Christmas and New Year greetings Maligayang Pasko (Merry Christmas)
Manigong bagong taon (Happy New Year)
Easter greetings Maligayang pasko ng pagkabuhay
Birthday greetings Maligayang kaarawan (Happy Birthday)
Maligayang bati sa iyong kaarawan
(Happy/Joyful/Merry Wishes on your Birthday)
Nawa'y pagpalain ka ng Diyos ng marami pang kaarawan
(May God bless you with many more birthdays to come)
One language is never enough Hindi sapat ang isang wika lamang
Hindi sapat ang isang lengguahe lamang
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Puno ng palos ang aking hoberkrap/hovercraft