languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

Tower de Babel (Genesis 11: 1-9)

Tagalog

  1. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita.
  2. At nangyari, na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar; at sila'y nanahan doon.
  3. At nagsangusapang, Halikayo! tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa.
  4. At nagsipagsabi, Halikayo! Magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan; baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa.
  5. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog, na itinayo ng mga anak ng mga tao.
  6. At sinabi ng Panginoon, Narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika; at ito ang kanilang pinasimulang gawin: at, ngayon nga'y walang makasasawata sa anomang kanilang balaking gawin.
  7. Halikayo! tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anopa't sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita.
  8. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa; at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan.
  9. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel; sapagka't doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa: at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa.

From: Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905)

Information about Tagalog | Phrases | Numbers | Time | Tongue twisters | Tower of Babel | Tagalog learning materials

Tower of Babel in Malayo-Polynesian languages

Acehnese, Adzera, Amarasi, Ambrym, Anuki, Are, Balinese, Bambam, Bariai, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Toba, Biatah Bidayuh, Bola, Bugis, Caribbean Javanese, Dawan, Fijian, Helong, Hiri Motu, Iban, Indonesian, Jarai, Kadazandusun, Kahua, Kakabai, Kambera, Kaninuwa, Kenyah, Kurti, Javanese, Luang, Madurese, Makassar, Malagasy, Malay, Mbula, Misima-Paneati, Motu, Nali, Ngaju, Nias, North Efate, Nyindrou, Paama, Palawano, Rade, Rotuman, Saveeng Tuam, Suau, Sundanese, Timugon Murut, Tolai, Tontemboan, Toraja-Sa'dan, Tungag, Ubir, Wandamen, Yabem

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting