Universal Declaration of Human Rights (Article 1)

Language family: Turkic

The Turkic languages are spoken in parts of Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia, West Asia, North Asia and East Asia by about 200 million people.


Altay (Алтай тили)

Ончо улус ак‐јарыкка јайым ла теҥ‐тай тап‐эриктӱ туулат. Олор санааукаалу ла чек кӱӱн‐тапту болуп бӱткен ле бой‐бойын карындаш кирези кӧрӧр лӧ јӱрер учурлу.

Transliteration

Onço ulus aq-carıqqa cayım la teñ-tay tap-eriktü tuulat. Olor sanaauqaalu la çek küün-taptu bolup bütken le boy-boyın qarındaş kirezi körör lö cürer uçurlu.

Azerbaijani (North) in the Latin alphabet of 1992

Bütün insanlar ləyaqət və üquqlarına görə azad bərabər doğulurlar. Onarın şüuralrı və vicdanları var və bir-birlərinə münasibətdə ardaşlıq runhunda davranmalıdırlar.

Azerbaijani (North) in the Cyrillic alphabet

Бүтүн инсанлар ләјагәт вә һүгугларына ҝөрә азад бәрабәр доғулурлар. Онларын шүурлары вә виҹданлары вар вә бир-бирләринә мүнасибәтдә гардашлыг руһунда давранмалыдырлар.

Azerbaijani (South)

بوتون اينسانلار حيثييت و حاقلار باخيميندان دنك (برابر) و اركين (آزاد) دوغولارلار. اوس (عقل) و اويات (ويجدان) ييهﺳﻴﺪيرلر و بير بيرلرينه قارشى قارداشليق روحو ايله داوراماليدرلار.

Listen to this text

Bashkir/Bashkort (Башҡорт теле / Başqort tele)

Cyrillic alphabet

Барлыҡ кешеләр ирекле, дәрәжәләре һәм хоҡуҡтары тигеҙ булып тыуалар. Улар аҡыл һәм выждан эйәһе һәм бер-береһенә ҡарата ҡәрҙәшлек рухында хәрәкәт итергә тейештәр.

Latin alphabet

Barlıq keşelär irekle, däräjäläre häm xoquqtarı tiñ bulıp tıualar. Ular aqıl häm vıjdan eyähe häm ber-berehenä qarata qärźäşlek ruxında xäräkät itergä teyeştär.

Chuvash (Чӑваш чӗлхи)

Пур халӑх та уйрӑм пурӑнма пӗр тан праваллӑ. Ҫак правапа усӑ курса вӗсем хӑйсен политика статусне ирӗклӗн туса хураҫҫӗ, экономика, общество тата культура енӗпе ирӗклӗн аталанаҫҫӗ. Патшалӑхсен ҫак правӑна хисеплемелле, территори пӗр пӗтӗмлӗхӗн принципӗ унпа усӑ курма пӗр енлӗн чарса тӑракан чӑрмав пулмалла мар.

Transliteration

Pur halăh ta uyrăm purănma pĕr tan pravallă. Şak pravapa usă kursa vĕsem hăysen politika statusne irĕklĕn tusa huraşşĕ, ekonomika, obşçestvo tata kul’tura enĕpe irĕklĕn atalanaşşĕ. Patšalăhsen şak pravăna hiseplemelle, territori pĕr pĕtĕmlĕhĕn printsipĕ unpa usă kurma pĕr enlĕn çarsa tărakan çărmav pulmalla mar.

Crimean Tatar (Qırımtatar tili/Къырымтатар тили)

Latin alphabet

Bütün insanlar serbestlik, menlik ve uquqlarda musaviy olıp dünyağa keleler. Olar aqıl vevicdan saibidirler ve biri-birilerinen qardaşçasına munasebette bulunmalıdırlar.

Cyrillic alphabet

Бутун инсанлар сербестлик, менлик ве укъукъларда мусавий олып дунйагъа келелер. Олар акъыл вевиcдан саибидирлер ве бири-бирилеринен къардащасына мунасебетте булунмалыдырлар.

Gagauz (Gagauz dili)

Insannar hepsi duuêrlar sebest hem birtakim kendi kiymetindä hem haklarinda. Onnara verilmis akil hem üz da läazim biri-birinä davransinnar kardaslik ruhuna uygun.

Gagauz (Гагаузча)

Ынсаннар хепси дууэрлар сербест хем биртакым кенди кыйметиндӓ хем хакларында. Оннара верилмиш акыл хем ӱз да лӓазым бири-биринӓ даврансыннар кардашлык рухуна уйгун.

Karachay-Balkar (Къарачай-Малкъар тил / Таулу тил)

Бютёу адамла эркин болуб эмда сыйлары бла хакълары тенг болуб тууадыла. Алагъа акъыл бла намыс берилгенди эмда бир-бирлерине къарнашлыкъ халда къараргъа керекдиле.

Transliteration

Bütöw adamla erkin bolub emda sıyları bla haqları teñ bolub tuwadıla. Alağa aqıl bla namıs berilgendi emda bir-birlerine qarnaşlıq halda qararğa kerekdile.

Karakalpak (Қарақалпақ тили)

Ҳәмме адамлар өз қәдир-қымбаты және ҳуқықларында еркин ҳәм тең болып туўылады. Оларға ақыл ҳәм ҳүждан берилген болып, бир-бирине туўысқанлық руўхындағы қатнаста болыўы тийис

Transliteration

Ha'mme adamlar o'z qa'dir-qumbaty ja'ne huqyqlarynda erkin ha'm ten' bolyp tuwylady. Olarg'a aqyl ha'm hu'jdan berilgen bolyp, bir-birine tuwysqanlyq ruwxyndag'y qatnasta bolywy tiyis.

Kazak (قازاق ٴتىلى)

بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر‐قاسىييەتى مەن كۇقىقتارى تەڭ بولىپ دۇنىييەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل‐پاراسات، ار‐وجدان بەرىلگەن، سوندىقتان ولار بىر‐بىرىمەن تۋىستىق، باۋىرمالدىق قارىم‐قاتىناس جاساۋلارى ٴتىيىس.

Kazak (Qazaq tili)

Barlıq adamdar twmısınan azat jäne qadir-qasïyeti men quqıqtarı teñ bolıp dünïyege keledi. Adamdarğa aqıl-parasat, ar-ojdan berilgen, sondıqtan olar bir-birimen twıstıq, bawırmaldıq qarım-qatınas jasawları tïis.

Kazak (Қазақ тілі)

Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен кұқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.

Transliteration

Barlıq adamdar tumısınan azat jäne qadir qasyeti men kûqıqtarı teŋ bolıp dünyege keledi. Adamdarġa aqıl parasat, ar ojdan berilgen, sondıqtan olar bir birimen tuıstıq, bauırmaldıq qarım qatınas jasauları tyis.

Khakas (Хакас тілі)

Полған на кiзi пос паза тиң тöрiпче паза тиң постың синiн пiлiнгенiн паза тöрелерiнiңде полча. Олардың сағынғаны паза арығ сағыс пар паза харындастар чiли тудынарға киректер.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Polğan na kïzï pos paza tiŋ törïpçe paza tiŋ postıŋ sinïn pïlïngenïn paza törelerïnïŋde polça. Olardıŋ sağınğanı paza arığ sağıç par paza xarındastar çïli tudınarğa kirekter.

Kyrgyz (قىرعىز تىلى) - Arabic alphabet

باردىق ادامدار ۅز بەدەلىندە جانا ۇقۇقتارىندا ەركىن جانا تەڭ ۇقۇقتۇۇ بولۇپ جارالات.۔ الاردىن اڭ-سەزىمى مەنەن ابئيىرى بار جانا بئرى-بئرىنە بئر تۇۇعاندىق مامئلە قىلۇۇعا تئيىش

Kyrgyz (Кыргыз тили) - Cyrillic alphabet

Ба дык адамда ө з беделинде жана укукта ында кин жана тең укуктуу болуп жа а лат. Ала дын аң -сезими менен абийи и ба жана би и-би ине би туугандык мамиле кылууга тийиш.

Transliteration

Ba dyk adamda ö z bedelinde žana ukukta kin žana teṇ ukuktuu bolup ža a lat. Ala dyn aṇ -sezimi menen abiji i ba žana bi i-bi ine bi tyygandyk mamile kyluuga tijiš.

Hear a recording of the text by Zhanyl Alymkul Kyzy (recorded by Moshe Ash)

Shor (Шор тили)

Парчын кижи, по чарыққа туғчадып, тең, пош туғча. Кижилер сағыштығ, ақтығ туғчалар, кижилерге пашқа кижилербе арғыштаныштарға керек.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Parçın kiji, po çarıqqa tuğçatıp, teŋ, poş tuğça. Kijiler sağıştığ, aqtığ tuğçalar, kijilerge paşqa kijilerbe arğıştanıştarğa kerek.

Tatar (Arabic alphabet)

نارلىق كهشهلار دا آزات حام وز آبروبلارى حام خةقوقلارى ياعىننان تينك بولىﭖتوالار, آلارعآ آقىل حام وةجلاي بىرهلكان حام بهر ـبهر سهنا قاراتا توعآنارﭺآ مةناساباتتا بولىرعآ تىهشلار.

Tatar (Cyrillic alphabet)

Барлык кешеләр дә азат һәм үз абруйлары һәм хокуклары ягыннан тиң бупып туапар. Аларга акыл һәм вожлаи бирелгән һәм бәр-бәрсенә карата туганарча монәсәбәттә булырга тиешләр.

Tatar (Latin alphabet)

Barlıq keşelär dä azat häm üz abruyları häm xoquqları yağınnan tiñ bulıp tualar. Alarğa aqıl häm woclaí birelgän häm ber-bersenä qarata tuğanarça monäsäbättä bulırğa tieşlär.

Turkish (Türkçe)

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Ottoman Turkish

بتون انسانلر حر، حيشيت و حقلر باقمڭدن اشت طوغرلر. عقل و وجدانه صحبترلر و بربرلرينه قارشو قرداشلق ذهنيت ايله حركت اتمهلودرلر.

Listen to this text

Turkmen (Türkmen/Түркmен)

Хемме адамлар өз мертебеси ве хукуклары бюнча дең ягдайда дүнйә инйәрлер. Олара аң хем выждан берлендир ве олар бир-бирлери билен доганлык рухундакы гарайышда болмалыдырлар.

Transliteration

Hemme adamlar öz mertebesi we hukuklary boýunça deň ýagdaýda dünýä inyärler. Olara aň hem wyždan berlendir we olar bir-birleri bilen doganlyk ruhundaky garaýyşda bolmalydyrlar.

A recording of this text by Nazar Annagurban

Tuvan (Тыва дыл / Tyva dyl)

Бүгү кижилер хостуг база мөзүзү болгаш эргелери дең кылдыр төрүттүнер. Оларга угаан- сарыыл болгаш арын-нүүр бердинген болур болгаш олар бот-боттарынга акы-дуңмалышкы хамаарылганы көргүзер ужурлуг.

Transliteration

Bygy kižiler xostug baza mөzyzy bolgaš ergeleri deņ kьldьr tөryttyner. Olarga ugaan-sarььl bolgaš arьn-nyyr berdingen bolur bolgaš olar bot-bottarьnga akь-duņmalьškь xamaarьlganь kөrgyzer užurlug.

(ئۇيغۇر) Uyghur - (ئۇيغۇر ئېلىپبەسى) Arabic alphabet

ﮬﻪﻣﻤﻪ ئادەم زاﻧﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ، ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ھۆرﻣﻪت ۋە ھوقۇقتا باپباراۋەر بولۇپ تۇغۇلغان. ئۇلار ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ۋە ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺭﻭﮪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.

Uyghur (уйғурчә) - Cyrillic alphabet (Сирил Eлипбәси)

Һемме адем занидинла еркин, иззет-һөрмет ве һоқуқта бапбаравер болуп туғулған. Улар еқилге ве вийдан'ға иге һемде бир-бириге қэриндашлиқ мунасивитиге хас роһ билен билен муамил қилиши кэрек.

Uyghur (uyƣurqe) - Latin alphabet (Yengi Yezik)

H̡əmmə adəm zatidinla ərkin, izzət-h̡ɵrmət wə hok̡uk̡ta babbarawər bolup tuƣulƣan. Ular ək̡ilƣə wə wijdanƣa igə h̡əmdə bir-birigə k̡erindaxlik̡ munasiwitigə hax roh bilən mu’amilə k̡ilixi kerək.

Uyghur (uyghurche) - Latin alphabet (Latin Yéziq)

Hemme adem zatidinla erkin, izzet-hörmet we hoquqta babbarawer bolup tughulghan. Ular eqilghe we wijdan'gha ige hemde bir-birige qérindashliq munasiwitige xas roh bilen muamile qilishi kérek.

A recording of this text by Adiljan Barat

Uzbek (اۉزبېکچه) - Arabic alphabet

.به‌رچه آده‌مله‌ر ئېرکىن، قه‌در-قىممه‌ت ۋه هۇقۇقله‌رده تېڭ بولىب تۇغىله‌دىله‌ر. ئۇله‌ر ئه‌قل ۋه وىجدان ساهىبىدىرله‌ر ۋه بىر-بىرله‌ری ئىله بىراده‌رله‌رچه مۇئامه‌له قىلىشله‌ری زه‌رۇر‎

Uzbek (Ўзбек) - Cyrillic alphabet

Барча одамлар эрҝин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда танг бўлиб туғиладилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир-бирларига биродарларча муомала қилишлари зарур.

Uzbek (ózbek) - Latin alphabet

Barça odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng bólib tuǵiladilar. Ular aql va vijdon sohibidirlar va bir-birlari ila birodarlarça muomala qilişlari zarur.

Yakut (саха тыла)

Дьон барыта бэйэ суолтатыгар уонна быраабыгар тэҥ буолан төрүүллэр. Кинилэр бары өркөн өйдөөх, суобастаах буолан төрүүллэр, уонна бэйэ бэйэлэригэр тылга кииринигэс быһыылара доҕордоһуу тыыннаах буолуохтаах.

Transliteration

D'on Baryta Bèjè suoltatygar uonna ByraaBygar tèṅ Buolan tôrùùllèr. Kinilèr Bary ôrkôn ôjdôôx, suoBastaax Buolan tôrùùllèr, uonna Bèjè Bèjèlèrigèr tylga kiirinigès Byhyylara doğordohuu tyynnaax Buoluoxtaax.

[top]


If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other language families

Afroasiatic, Languages of North America, Languages of South America, Austro-Asiatic, Austronesian, Caucasian, Dravidian, Hmong-Mien, Indo-European: Baltic, Celtic, Germanic, Indo-Iranian, Italic/Romance, Slavic, Other, Quechuan, Mongolic, Niger-Congo, Nilo-Saharan, Sino-Tibetan, Tai-Kaidai, Tungusic, Turkic, Uralic, Yukaghir, Isolates, Sign Languages, Pidgins and Creoles, International Auxiliary Languages (IALS), Alternative writing systems, Constructed/fictional languages and alphabets, Index

Index of UDHR translations


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.