Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Talk In Arabic

Pwy ydw i?

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on 9th April 2018

Fy enw i ydy Simon Ager, dw i'n byw ym Mangor yng Nghymru, a dw i'n ennill fy mywoliaeth o'r wefan hon. Dw i'n dod o Sir Gaerhirfryn yng ngogledd-orllewin Lloegr yn wreiddiol, a dw i wedi byw yn Ffrainc, Jersey, Taiwan ac yn Japan.

Mae ieithoedd wedi fy hudo ers amser hir, a dw i wedi dysgu cryn dipyn ohonynt efo canlyniadau gwahanol. Dw i'n siarad Mandarin Tsieinëeg, Ffrangeg, Cymraeg a Gwyddeleg yn eitha rhugl, dw i'n siarad Almaeneg, Sbaeneg, Siapaneg, Gaeleg a Manaweg yn eitha da, ac mae gen i crap o Tsieceg, Rwsieg, Llydaweg, Taiwaneg, Cantoneg a'r Iaith Arwyddo Brydeini (IAB).

Mwy o wybodaeth am fy anturiaethau yn dysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill

Heblaw ieithoedd, fy mhrif angerdd ydy cerddoriaeth - dw i'n canu mewn rhyw grŵpiau, yn ysgrifennu caneuon, yn chwarae amrwyiol offerynnau cerdd, ac yn mynd i gyngerddau yn aml. Dw i'n mwynhau darllen, sglefrio, reidio beic dwy ac un olwyn, ac jyglo hefyd, ac mae gen i diddordeb mewn bron popeth.

Gyda llaw, rhag ofn chi'n eisiau gwybod, fy nghyfenw, Ager, yn ei ynganu fel /'eɪgə/. Mae nhw'n dweud ei fod o yn dod o'r enw Saison Ēadgār - mae "ēad" yn golygu "cyfoethog, bendigaid, hapus", ac mae "gār" yn golygu "gwaywffon, saeth, arf(au)".

Gallwch gefnogi wrth wneud cyfraniad drwy PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Neu gallwch gyfrannu i'r wefan mewn ffyrdd gwahanol.

Welsh version by Simon Ager

Information about Welsh | Phrases | Numbers | Family words | Terms of endearment | Colours | Time | Weather | Idioms | Tongue twisters | Comparison of Celtic languages | Celtic cognates | Songs | Tower of Babel | Braille for Welsh | My podcast about Welsh | Links | Learning materials

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.